Werken bij Fontys Paramedisch

Binnen Fontys Paramedisch werken docenten, onderzoekers en studenten samen met partners uit het werkveld aan paramedische opleidings- en kennisvraagstukken binnen de thema’s zorg & technologie, zelfregie en interprofessioneel samenwerken. Bij Fontys Paramedisch willen we:

  • Kleinschalig multidisciplinair toponderwijs aanbieden
  • Waardevol praktijkgericht onderzoek opleveren voor onderwijs én werkveld
  • Preferente kennispartner zijn voor (gezondheidszorg)onderwijs en het werkveld in de gezondheidszorg

We zijn uniek door de combinatie van onze paramedische studies: Fysiotherapie (ook een Engelstalige variant), Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (ook een duale variant en een Engelstalige variant), Podotherapie (ook een deeltijd variant), Mens en Techniek - Orthopedische (Schoen)Technologie (ook een deeltijd variant), Logopedie (ook een deeltijd variant) en Gezondheid (ook een deeltijd variant). Naast vakspecifiek onderwijs verzorgd door opleidingsteams geven profileringsteams invulling aan interprofessioneel samenwerken, (zorg)technologie en zelfregie.

Werken in Resultaat Verantwoordelijke Teams (RVT's)

Binnen Fontys Paramedisch doen we het net even anders. Werken bij ons betekent werken in teams met verschillende rollen, zonder hiërarchie. Geen baas die je dagelijks vertelt wat je moet doen. En dus ook geen baas die je dagelijks beoordeelt.

Wij kiezen voor resultaat verantwoordelijke teams (RVT) waarbinnen individuen kunnen groeien en excelleren. Dit betekent dat je binnen je team zelf verantwoordelijkheid neemt om je teamdoelen te behalen. Uiteraard binnen de kaders van Fontys en Fontys Paramedisch.

Fontys Paramedisch biedt je een werkplek waar ruimte is voor ontmoeting, ontspanning en plezier. Zodat iedereen op iedere -of bijna iedere- dag met plezier bij ons werkt.

Rollen binnen Fontys Paramedisch


Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder