Profileringsteams en –thema’s
Jouw beroep verandert op dit moment enorm: zorgkosten rijzen de pan uit waardoor efficiënter en intensiever samengewerkt moet worden door paramedici, technologische ontwikkelingen lijken sneller te gaan dan je bij kunt houden en jouw patiënten willen steeds vaker meer zeggenschap over hun eigen behandeltraject. Je wilt hier dus al tijdens je opleiding mee leren omgaan! Samen met werkveld en wetenschap en op basis van onderzoek van het ministerie van VWS heeft Fontys Paramedisch drie profileringsthema’s vastgesteld en voor elk thema een profileringsteam opgericht. Die teams onderscheiden zich van elkaar, omdat de expertise binnen elk team is geclusterd rondom een van deze thema’s:
Sfeerafbeelding Fontys

Empowering Healthy Behaviour (EHB)

Sfeerafbeelding Fontys

Technology to Enable People in the Context of Health (TECH)

Sfeerafbeelding Fontys

Interprofessioneel Samenwerken (IP)

En dat merk je aan het onderwijsaanbod in de laatste fase van je opleiding!

De profileringsteams verzorgen namelijk voor alle studenten van Fontys Paramedisch het onderwijs in jaar 4 en daarnaast biedt elk team een minor aan. Door je keuzes in jaar 3 en/of 4 handig te maken ben je in staat om je te echt te profileren (onderscheiden) op 1 thema en daarmee met een aantrekkelijk profiel de arbeidsmarkt te betreden. Andersom kun je er ook voor kiezen om juist te verbreden en van elk thema wat mee te pikken.

Tot aan de profileringsfase werkte je in je opleiding aan beroepsspecifieke competenties, waarmee je een robuuste fundering legt voor het beroep dat je later gaat uitvoeren. In de profileringsfase werk je samen met studenten van andere opleidingen: de minoren zijn toegankelijk voor alle derdejaars vanuit diverse (veelal paramedische) opleidingen en ook in jaar 4 is samenwerking met studenten van de paramedische opleidingen onvermijdelijk. Je zult merken dat je veel van elkaar leert en zelf ook unieke kennis en vaardigheden komt brengen!


Profileren via de minoren

Als je je optimaal wilt profileren, dan raden we je aan ook de bijbehorende minor te kiezen in jaar 3 (m.u.v. MBRT duaal). Je hebt dan vaak de optie om in jaar 4 aangehaakt te blijven bij projecten waar je in de minor al een bijdrage aan hebt geleverd. Je brengt dan niet alleen verdieping aan in je opleiding, maar je begint jaar 4 met een behoorlijke vliegende start.

De minoren van Fontys Paramedisch vind je hier

De projecten van de teams

De 3 profileringsteams vormen samen de basis van het lectoraat Health Innovations and Technology (een lectoraat is een onderzoeksgroep binnen een hogeschool waar praktijkgericht onderzoek centraal staat). Wil je meer weten over de (onderzoeks)projecten waar de teams zich momenteel mee bezig houden? Kijk dan op de website van ons lectoraat of blader door onderstaand Profileringsboek!


Profileringsthema’s

Sfeerafbeelding Fontys

Empowering Healthy Behaviour (EHB)

Zelf de regie nemen over je eigen gezondheid. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen beschikt over de juiste kennis, tools, vaardigheden en motivatie om zelf gezond gedrag aan te leren of ongezond gedrag te veranderen. Binnen het profileringsthema Empowering Healthy Behaviour houden we ons bezig met de vraag hoe paramedici mensen optimaal kunnen begeleiden bij het zelf managen en behouden van een goede gezondheid.

Om dat te bereiken vertrekt de zorgprofessional vanuit een holistische blik op de mens. Hij heeft hierbij aandacht voor het ondersteunen van zelfmanagement van de cliënt, gerelateerd aan gezondheidsvraagstukken. De zorgprofessional weet hiervoor ruimte te geven om eigen regie te voeren over de fysieke, mentale en sociale uitdagingen in het leven. Daarnaast is deze professional in staat om de behoeften, kennis, vaardigheden en motivatie van cliënten voor gezondheidsgedrag te achterhalen en hier, op gelijkwaardige basis in samenwerking met de cliënt, op in te spelen.

Enabling People with Technology in Health (TECH)

Studenten gecommitteerd aan het profileringsthema Technology to Enable People in the Context of Health tonen aan in staat te zijn zorg en zorgprocessen zinvol te ondersteunen en te ontwikkelen met behulp van technologie. Bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgtechnologie is het perspectief van de cliënt steeds het uitgangspunt.

Studenten bekwamen zich vanuit een onderzoekende en exploratieve houding in Design Thinking-methodieken om de meerwaarde van technologie te verkennen en deze waardevol, effectief en veilig te implementeren in het eigen beroepenveld.

Student kunnen trends in technologische ontwikkelingen herkennen en hierop acteren, leren van kennis en mogelijkheden buiten de kaders van het eigen beroepenveld, reflecteren effectief op eigen handelen en ontwikkelen zich tot een toekomstbestendige professional, bekwaam in het gebruik van (zorg)technologie.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Interprofessional Collaboration (IP)

IP richt zich op de organisatie van de Nederlandse gezondheidssector op verschillende niveaus, welke partijen op welke wijze een rol spelen en hoe trends, ontwikkelingen, wet- en regelgeving en financieringsstromen zich tot elkaar verhouden. Studenten werken samen met medestudenten, docenten en het werkveld aan oplossingsrichtingen voor een complex en actueel vraagstuk. Hierbij komen elementen vanuit samenwerking zoals: conflicthantering en besluitvorming aan bod. Vanuit een waardegedreven gedachtegoed tonen studenten aan dat zij in staat zijn oplossingsrichtingen vorm te geven vanuit het perspectief van gezondheidsuitkomsten én kosten. Studenten ontwikkelen hun eigen professionele identiteit op verschillende manieren zoals: feedback geven, ontvangen, reflecteren en werken aan het concreet maken van verandering in, en impact voor, de beroepspraktijk. Studenten die zich in jaar 3 én 4 committeren aan het thema IP kunnen aantoonbaar met een frisse blik werken aan kansen en uitdagingen binnen de gezondheidszorg van nu, én de toekomst.

Placeholder for Fontys video
Vragen?"
Het gezamenlijke e-mailadres van de profileringsvoorlichters is profileringFPH@fontys.nl