Sprint naar content

Praktijkleren

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op, ook als het gaat om leren in de praktijk. Denk aan de opkomst van innovatieve technologieën en de groeiende behoefte aan gepersonaliseerd leren. Deze ontwikkelingen zorgen voor andere inzichten op het gebied van leren en toetsen. En een nieuwe kijk op praktijkleren.

Bij Fontys Paramedisch geloven we dat het werken aan authentieke vraagstukken en casussen uit de praktijk de beste manier is om studenten voor te bereiden op hun toekomstige beroep. Leren, werken en onderzoeken worden een gezamenlijk doel. Met praktijkleren zetten we in op een sterke(re) verbinding tussen leren in de daadwerkelijke praktijksetting, leren thuis en leren bij Fontys. Hierbij komt meer nadruk te liggen op de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkveldpartners, zodat dit goed op elkaar aansluit.

Praktijkleren vindt plaats op locatie bij werkveldpartners (bijvoorbeeld in een Professionele Werkplaats of bij een samenwerkingspartner van PITCH) en op de campus van Fontys Paramedisch (bijvoorbeeld binnen een leergemeenschap, via een project van PITCH, in het FCHM of via overige samenwerkingsmodules).

Professionele Werkplaatsen (PW)

In een PW werken studenten intensief samen met professionals. Bij deze vorm van praktijkleren zijn onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk geïntegreerd.

Lees meer over Professionele Werkplaatsen

PITCH

PITCH staat voor Platform to Innovate, Test & Connect in Health. Studenten maken via PITCH al tijdens hun studie kennis met de nieuwste zorgtechnologieën én hun toekomstige werkgevers.

Lees meer over PITCH

FCHM

Het Fontys Centre of Health and Movement (FCHM) is een authentieke leeromgeving waar wordt gewerkt met cliënten. Studenten werken samen met andere disciplines aan complexe zorgvraagstukken.

Lees meer over FCHM

Stage

Tijdens een stage doen studenten werkervaring op. Zij werken aan echte beroepsuitdagingen en passen de opgedane kennis, vaardigheden en beroepshouding direct toe in de praktijk.

Lees meer over stage

Visie op praktijkleren


Het praktijkleren ondersteunt op verschillende manieren de 5 kernwaarden van de didactische visie van Fontys Paramedisch:

De lerende aan het stuur

Praktijkleren kan de motivatie van studenten versterken door de relevantie, betekenisvolle context, autonomie, feedback en sociale interactie die het biedt.

Samen onderzoekend leren

Studenten begrijpen de uitdagingen, problemen en behoeftes van de praktijk beter, leren van elkaar en komen samen tot nieuwe kennis en inzichten.

Authentieke leersituaties

Studenten leren in een realistische en authentieke omgeving en komen in contact met situaties, problemen en hulpvragen die zich voordoen in de échte praktijk.

Assessment als onderdeel van het leerproces

In een rijke feedbackomgeving ontvangen studenten feedback van experts, professionals en cliënten en leren zij verschillende perspectieven kennen.

Blended learning

Het combineren van verschillende leervormen biedt studenten meer flexibiliteit, interactie en controle over hun leerproces en zorgt voor regelmatiger en flexibeler contact met docenten en professionals.

Voorbeelden uit de praktijk


Placeholder for Fontys video
Tijdens praktijkleren zien studenten de resultaten van hun acties direct terug in het werkveld. Dit maakt het studeren een stuk leuker en verhoogt hun motivatie.
Docent Fontys Paramedisch