Sprint naar content

Praktijkstage

Praktijkstage: samen bouwen aan de toekomstbestendigheid van de zorg

Praktijkstages spelen een belangrijke rol in het paramedische werkveld. Studenten kunnen hun theoretische kennis in de praktijk omzetten en essentiële vaardigheden verwerven om succesvolle startbekwame professionals te worden.  
 
Wanneer er wordt gesproken over praktijkstageplaatsen of wanneer een praktijkstageplek in een organisatie wordt overwogen, komen belemmeringen als tijds- en werkdruk al snel om de hoek. Te snel wordt voorbijgegaan aan de voordelen die het werkveld, maar ook de zorg in het algemeen, van een praktijkstage ervaart. 

Een praktijkstage

  • brengt frisse perspectieven en recente theoretische kennis in je organisatie en in de zorg
  • biedt de kans om te blijven werken aan praktijkgerichte vraagstukken
  • brengt innovatie in je organisatie en in de zorg
  • biedt de gelegenheid om potentiële toekomstige medewerkers te observeren en te beoordelen op
  • hun vaardigheden en geschiktheid voor je organisatie
  • is een middel om studenten aan je binden
  • stimuleert een cultuur van kennisdeling, verbetering & feedback

"Een praktijkstage is voor mij niet alleen een verplicht onderdeel van mijn opleiding; het is een kans om mijn passie voor het vak te ontwikkelen en mijn kennis in de praktijk te brengen. De begeleiding van ervaren professionals is onbetaalbaar en helpt me te groeien, niet alleen als student, maar als toekomstige paramedicus." 

 

Praktijkstages vormen een integraal onderdeel van de opleidingen en stellen studenten in staat om de brug te slaan tussen theorie en praktijk. Gedurende deze periode krijgen studenten de gelegenheid om hun opgedane theoretische kennis toe te passen, praktijkvaardigheden te verfijnen en zich vertrouwd te maken met de dynamiek van het werkveld. Deze ervaringen zijn niet alleen belangrijk voor de persoonlijke en professionele groei van de studenten, maar sluiten aan bij bovengenoemde voordelen voor het werkveld.


Kenmerken

Een praktijkstage voor een paramedische student is intensief en interactief. Studenten worden blootgesteld aan diverse klinische situaties die variëren van routinezorg tot complexe casussen. Onder begeleiding van ervaren professionals krijgen ze de kans om te observeren, te assisteren en uiteindelijk zelfstandig taken uit te voeren. De praktijkstages zijn zorgvuldig ontworpen om aan te sluiten bij de leeruitkomsten van de opleiding en bieden een realistisch beeld van het dagelijkse werk in het paramedisch werkveld.

Praktijkstages vinden binnen Fontys Paramedisch op verschillende niveaus plaats:

> Niveau 2 (leerjaar 2 en een half jaar in leerjaar 3):

de praktijkstages die in de hoofdfase van de opleiding plaatsvinden

> Niveau 3 (leerjaar 4):

de praktijkstages die in de afstudeerfase van de opleiding plaatsvinden. De focus ligt op het afstudeeronderzoek


Doel

Het primaire doel van een praktijkstage is tweeledig:  
1. studenten voorzien van praktische ervaring om hun competenties en zelfvertrouwen te vergroten 
2. het werkveld voorzien van gemotiveerde en goed opgeleide professionals


Contact

Wil jij de voordelen van een praktijkstage in jouw organisatie ervaren? 

Neem contact op voor meer informatie. 
Praktijkleren-paramedisch@fontys.nl