Over Fontys Paramedisch

Over Fontys Paramedisch

Fontys Paramedisch biedt inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger onderwijs aan waarbij onderwijs en onderzoek aansluiten bij de actuele en toekomstige vragen en behoeften van onze studenten, het werkveld en de samenleving.

We zijn uniek door de combinatie van onze studies: Fysiotherapie (ook een Engelstalige variant), Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (ook een duale variant en een Engelstalige variant), Podotherapie (ook een deeltijd variant), Mens en Techniek - Orthopedische (Schoen)Technologie (ook een deeltijd variant)Logopedie (ook een deeltijdvariant) en de opleiding Gezondheid (ook een deeltijdvariant).

Naast vakspecifiek onderwijs verzorgd door opleidingsteams geven profileringsteams invulling aan interprofessioneel samenwerken, technologie in de zorg en empowering healthy behaviour. Onderzoek doen, kennisuitwisseling en intensieve samenwerking met het werkveld nemen hierbij een centrale plaats in.

Samen maken wij Fontys

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.