Sprint naar content

Over praktijkleren

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op, ook als het gaat om leren in de praktijk. Denk aan de opkomst van innovatieve technologie├źn en de groeiende behoefte aan gepersonaliseerd leren. Deze ontwikkelingen zorgen voor andere inzichten op het gebied van leren en toetsen. En een nieuwe kijk op praktijkleren.

Bij Fontys Paramedisch geloven we dat het werken aan authentieke vraagstukken en casussen uit de praktijk de beste manier is om studenten voor te bereiden op hun toekomstige beroep. Leren, werken en onderzoeken worden een gezamenlijk doel. Met praktijkleren zetten we in op een sterke(re) verbinding tussen leren in de daadwerkelijke praktijksetting, leren thuis en leren bij Fontys. Hierbij komt meer nadruk te liggen op de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkveldpartners, zodat dit goed op elkaar aansluit.

Praktijkleren vindt plaats op locatie bij werkveldpartners (bijvoorbeeld in een Professionele Werkplaats of bij een samenwerkingspartner van PITCH) en op de campus van Fontys Paramedisch (bijvoorbeeld binnen een leergemeenschap, via een project van PITCH, in het FCHM of via overige samenwerkingsmodules).