Beslisboom Afasie

Opdracht voor studenten

Logoclicks denkt dat er behoefte is aan een online oefenprogramma voor mensen met afasie in de chronische fase als die niet meer in behandeling zijn bij een logopedist. De vraag die we daarvoor moeten beantwoorden is hoe iemand met afasie effectief en zinvol kan oefenen zonder dat er een logopedist is die kan adviseren.

Een student Logopedie van een andere hogeschool heeft een ‘beslisboom’ ontwikkeld waarmee door het stellen van een aantal vragen aan de persoon met afasie of diens mantelzorger de aard en de ernst van de afasie bepaald kan worden. Echter, we weten niet of de resultaten van de beslisboom vergelijkbaar zijn met de gevalideerde testen die normaal gesproken gebruikt worden om de aard en de ernst van de afasie vast te stellen.

Het is van belang om te weten of de beslisboom die door de persoon met afasie ingevuld wordt, vergelijkbare resultaten oplevert als de gevalideerde testen die de logopedist gebruikt. We weten niet of de resultaten van de beslisboom vergelijkbaar zijn met de gevalideerde testen. Met behulp van PITCH gaan we de resultaten van de beslisboom vergelijken met de gevalideerde testen en aangeven of de beslisboom een betrouwbare indicatie kan geven van de aard en de ernst van de afasie.

Resultaten

De student is gestart met een onderzoek naar de al eerder ontwikkelde beslisboom. Conclusie: deze aanpak zou niet kunnen leiden tot het gewenste resultaat, namelijk het bepalen van de aard en de ernst van de afasie.

Gezamenlijk hebben we daarom besloten een andere aanpak te kiezen waarin de student, begeleid door docenten en in samenspraak met Logoclicks, andere oplossingen onderzocht en beoordeeld heeft. De resultaten van dat onderzoek zijn een solide basis voor de verdere besluitvorming voor de verdere ontwikkeling.

Logoclicks is tevreden met het resultaat, omdat uit dit onderzoek gebleken is dat de oorspronkelijke aanpak niet tot de gewenste oplossing had kunnen leiden en er daarom nu een werkbaar alternatief uitgewerkt is.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys