Sprint naar content

Gezondheid (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Venlo

Kom kennismaken

 • Open dagen

Uit ervaring weet je: gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Het gaat ook om preventie en leefstijl. Wil je meer leren over positieve gezondheid? Over het inzetten van technologie voor gezondheidsinnovaties? Bijdragen aan oplossingen voor een gezonder Nederland? Dan is de deeltijdopleiding Gezondheid iets voor jou.

Over de opleiding

Werk jij al in zorg en welzijn of in het sociaal domein? Of ben je professional in een totaal ander domein? Wat je achtergrond ook is, met deze deeltijdopleiding word jij dé vakinhoudelijke specialist op het gebied van gezondheid, preventie en technologische zorginnovatie. Daarbij heb je volop invloed op je eigen leerroute. Er is veel flexibiliteit en ruimte voor eigen initiatief. Geen boeken uit je hoofd leren, maar nieuwe oplossingen bedenken en bewijzen dat ze werken. Jouw talent en motivatie staan centraal.

We integreren leren, werken en innoveren. Onderwijs vindt vooral plaats vanuit echte praktijksituaties. Tijdens de opleiding ga je bij je eigen werkgever aan de slag of regelen we voor jou een geschikte werkplek. Hoe dan ook creëer je een rijkgevuld cv. De deeltijdbachelor Gezondheid is in veel opzichten een opleiding van de toekomst en biedt je goede baankansen en volop doorgroeimogelijkheden.

Waarom de opleiding Gezondheid deeltijd?

 • Je hebt invloed op je eigen leerroute
 • Leren uit de praktijk: eigen praktijkvraagstukken of bij Professionele Werkplaatsen
 • Unieke opleiding in Nederland met veel ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen
 • Bevlogen professionals en docenten die je helpen om het beste uit jezelf te halen
 • Een bijdrage leveren aan een gezondere maatschappij
 • Bij afronden opleiding automatisch gecertificeerd leefstijlcoach
 • Vooruitzicht op een baan is goed
 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding leer je wat ‘gezondheid’ in al haar facetten inhoudt en hoe je het planmatig kunt bevorderen. Er is veel aandacht voor preventie en technologische zorginnovatie. Positieve gezondheid is het uitgangspunt. Je verdiept je in gezondheidsvraagstukken. Je observeert, doet onderzoek en bent kritisch. Je leert samenwerken, communiceren en ondernemen. Je werkt aan gezondheidsvraagstukken uit de praktijk, bijvoorbeeld die van je eigen werkgever of van partners van de opleiding Gezondheid.

 • Bijdragen aan actuele praktijkvraagstukken en effectief leren communiceren
 • Kennis over gezondheid in alle levensfases, technologie, inrichting van het gezondheidslandschap en onderzoeksvaardigheden
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Hoe ziet je week eruit?

Theorie en praktijk worden zowel fysiek als online aangeboden op jouw (nieuwe) werkplek. Heb je zelf geen geschikte werkplek, dan start je in een Professionele Werkplaats. Op dinsdag ga je voor de opleiding de hele dag naar Fontys.

In overleg met de opleiding en je werkplek stel je je eigen leerroute vast, die ertoe leidt dat je jouw persoonlijke doelen kunt bereiken. Het unieke karakter van de deeltijdbachelor Gezondheid biedt jou de mogelijkheid om theorie en praktijk te verweven. Zo geef jij vorm aan jouw eigen planning. Natuurlijk is er regelmatig overleg en afstemming met betrokkenen. Je deelt bijvoorbeeld ervaringen met medestudenten, om samen te werken aan ieders persoonlijke doelen.

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Met een associate degree diploma (niveau 5) word je toegelaten tot deze bacheloropleiding. Met een afgeronde associate degree Zorg en Technologie kun je zelfs instromen in jaar 3 van deze bacheloropleiding Gezondheid. Je hoeft in dat geval nog maar 120 studiepunten van de bachelor te halen om ook je bachelordiploma te bemachtigen.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Gezondheidsvraagstukken in de praktijk
Je gaat tijdens deze opleiding aan de slag met gezondheidsvraagstukken in de praktijk. Dit kan bij je eigen werkgever zijn of bij één van de partners van de opleiding Gezondheid.

 

Placeholder for Fontys video
Deze bacheloropleiding is Leefstijlcoach gecertificeerd.'
Dat betekent dat studenten bij het afronden van de opleiding geregistreerd kunnen worden bij de Beroepsvereniging voor leefstijlcoaches in Nederland (BLCN). En dat is uniek voor een hbo-opleiding in Nederland! Om precies te zijn, de tweede geaccrediteerde hbo-opleiding voor leefstijlcoach in Nederland.
Lees het artikel hier

 

Opbouw

De deeltijdopleiding Gezondheid duurt gemiddeld vier jaar. In deze vier jaar krijg je als student te maken met elf focusgebieden (focus 1 t/m 11) waarvoor je leeruitkomsten aantoont. Wil je versnellen en leeruitkomsten van een focusgebied al eerder aantonen, dan kan dat. In elke focus benaderen we gezondheid vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Tijdens de opleiding heb je (maximaal 1 keer) de mogelijkheid om in plaats van een keuzefocus een interne of externe minor te volgen ter grootte van 30 EC. Je volgt deze minor in leerjaar 3.

Focus 1: Gezondheid
Maak kennis met de opleiding, diverse aspecten van gezondheid en met verschillende partijen in de gezondheidsomgeving. Je benadert gezondheidsvraagstukken vanuit het perspectief van de burger en de impact daarvan op de andere pijlers van positieve gezondheid. Hierbij is er aandacht voor (technologische) innovaties.

Focus 2: Gezondheid per levensfase
Brengt de gezondheid van een groep in kaart en volgt daarbij het ontstaan, verloop en de gevolgen van kwetsbare factoren op veerkracht. De levensfase en de leefstijl van de mens staat hierbij centraal. Ook wordt gekeken naar de gezondheid in Nederland. Daarbij leert de student om samen te werken met medestudenten en professionals.

Focus 3: Gezondheid in de regio
Hoe pak je planmatig gezondheidsvoorlichting aan en werk je aan het realiseren van gedragsverandering? Hierbij is aandacht voor communicatie, informatievoorziening en het planmatig opzetten van gezondheidsbevordering in de regio.

Focus 4: Gezondheid in de maatschappij
Het analyseren en aanpassen van de invloed van de leef- en werkomgeving op de gezondheid van een doelgroep, rekening houdend met de organisatie, technologische kansen, het omgaan met data en belangrijke wet- en regelgeving en financiering van de (in)formele zorgen voorzieningen.

Focus 5: Inclusieve Gezondheid
Hoe creëer je gelijke kansen op gezondheid en zet je in op gelijkwaardige toegang van zorg en welzijn? Hierbij besteden we aandacht aan de rechten, diversiteit, waardigheid en diversiteit binnen de samenleving. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die AI geeft voor het bereiken van gelijke kansen op gezondheid.

Focus 6: Internationale Gezondheid
Tijdens deze focus hebben we aandacht voor internationale gezondheidsvraagstukken met bijbehorende ethische en morele vraagstukken.

Focus 7: Keuzefocus
Bijvoorbeeld: Technologie in de zorg / Gezond ouder worden / Transitie in de zorg

Focus 8: Keuzefocus
Bijvoorbeeld: Leefstijlcoaching / Internationale Gezondheid / Gezondheid in de politiek

Focus 9: Minor

Focus 10: Businessplan
Bijvoorbeeld: Businessplan (inclusief implementatie) voor domotica en gezondheid.

Focus 11: Afstudeerproject
Bijvoorbeeld: Evaluatie en verbeteracties op basis van businessplan.

 
 

Werk/stage

Na je opleiding Gezondheid kun je op diverse plaatsen aan de slag met aandachtsgebied preventie en gezondheidsbevordering. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • Zorginnovator bij zorginstellingen
 • Beleidsmedewerker bij de gemeente
 • Gezondheidsbevorderaar bij scholen
 • Preventiemedewerker bij de GGD

 
Placeholder for Fontys video
Na de opleiding kun je bijvoorbeeld aan het werk als zorginnovator, beleidsmedewerker, gezondheidsbevorderaar of preventiemedewerker.'

 

Agenda

Open avond Gezondheid deeltijd | Venlo
06 jun 2024 18:00 - 21:00
Programma
Je bent van harte welkom op onze open avond om in gesprek te gaan met onze docenten. Zo krijg je een indruk van de opleiding en de campus waar je gaat studeren.

Meer weten over de opleiding Gezondheid

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Gezondheid? Dat kan. Stuur een mail naar gezondheid@fontys.nl. We nemen dan graag contact met je op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
  De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

  De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

  Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

  Lees meer over je collegegeld.