De Moofie beweegstick

De Moofie beweegstick is een vrij nieuw beweegproduct. Deze interactieve ‘stok’ staat vol beweegprogramma’s. Moofie geeft gesproken beweegopdrachten, die ondersteund worden met licht, geluid en herkenbare muziek. Daarnaast staan er spellen op en luisterverhalen. Dit innovatieve beweegproduct is speciaal ontwikkeld om bewegen aantrekkelijk en plezierig te maken, zoals voor ouderen met PG- en/of somatische problematiek, mensen met een verstandelijke, meervoudige of  beweegbeperking en mensen die langdurig in het ziekenhuis moeten verblijven; als bewegen pijnlijk is of moeizaam gaat. Stimuleren van beweging met Moofie voorkomt verdere fysieke en cognitieve achteruitgang en het revalidatieproces wordt versneld. Er zijn verschillende versies van Moofie, met verschillende soorten muziek en andere oefeningen en spellen, maar met hetzelfde uiterlijk. We zijn voornemens de Moofie ook in andere landen te gaan introduceren. Daarom willen we eerst meer info vergaren over hoe het hier in Nederland gebruikt wordt en door wie.
Sfeerafbeelding Fontys

De Moofie beweegstick is sinds oktober 2019 op de markt. De Moofie is origineel ontwikkeld met het gebruik door fysiotherapeuten in het achterhoofd, maar wordt vooral gebruikt in verzorgingshuizen voor beweegactiviteiten, door bijvoorbeeld activiteitenbegeleiders of beweegagogen. Inmiddels zijn er zo’n 350 in omloop bij diverse zorginstellingen voor ouderen, zorginstellingen voor mensen met een beperking, enkele scholen en ziekenhuizen. Er verschijnt af en toe een filmpje op social media vanuit onze klanten, maar echt feedback ontvangen we niet vaak. We weten daarom niet bij welke (sub)doelgroepen de Moofie het beste aansluit, welke onderdelen van de Moofie het beste gebruikt worden, en of er behoefte vanuit de markt is aan aanvullende zaken, zoals aanvullende oefeningen, spellen, andere muziek etc. Daar krijgen we graag inzicht in om evt. aanpassingen te kunnen maken voor vervolgseries of exposure in het buitenland.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Dit project is onderdeel van Moofie.