Wat is PITCH?

PITCH staat voor Platform to Innovate, Test & Connect in Health. Een platform waar zorginnoverende bedrijven en zorgaanbieders samenwerken met studenten en docent-onderzoekers van Fontys Paramedisch. Zowel start-ups, scale-ups als corporate organisaties kunnen via PITCH vraagstukken bij studenten neerleggen en zo direct in contact komen met de gebruikers en zorgprofessionals van de toekomst. Een win-win situatie. Bedrijven kunnen zonder grote investeringen hun zorgtechnologieën laten testen en onderzoeken door gebruik te maken van de kennis, faciliteiten en apparatuur van FPH. Studenten maken hierdoor tijdens hun studie al kennis met de nieuwste zorgtechnologieën én hun toekomstige werkgevers.

Sfeerafbeelding Fontys

Ontdek de voordelen van PITCH

PITCH biedt bedrijven en zorgaanbieders diverse mogelijkheden om onderzoek te doen en technologieën en concepten te (laten) testen. De drie pijlers zijn Connect, Test en Innovate. Ontdek hoe PITCH van waarde kan zijn voor jouw bedrijf.

CONNECT

• Je maakt gebruik van de kennis en doortastendheid van studenten en docent-onderzoekers, die dagelijks bezig zijn met de nieuwste technologieën binnen de (paramedische) zorg.
• Je komt in contact met de (zorg)professional van de toekomst. Een kans om talent te werven en je nieuwe product te introduceren bij het toekomstig werkveld.
• Je legt verbinding met Fontys Paramedisch. Hiermee heb je toegang tot een netwerk van zorginnoverende bedrijven, maar ook tot andere vakgebieden binnen Fontys Hogeschool. Dit maakt het mogelijk om jouw vraagstuk vanuit verschillende disciplines aan te vliegen.

Sfeerafbeelding Fontys

TEST

• Je product wordt intensief getest door studenten, die met een frisse blik naar jouw vraagstuk kijken.
• Je haalt praktijkervaringen op, waarmee je inzicht krijgt in de behoeftes van gebruikers en de werking van jouw product.
• Je kunt bij ons terecht met een concrete vraag, maar ook met een product, technologie of concept waarop je open feedback wilt krijgen.
• Wij kunnen een bijdrage leveren aan verschillende fases van productontwikkeling die onder de Technology Readiness Levels 4 tot 7 vallen.
• Je krijgt toegang tot de apparatuur van Fontys Paramedisch.


Sfeerafbeelding Fontys

INNOVATE

• We helpen je innoveren door jouw innovaties te testen. Onze studenten en docent-onderzoekers adviseren je graag over wat volgens hen kan worden verbeterd. Zij zullen je, naast het testen, ook voorzien van feedback en aanbevelingen.
• We moedigen multidisciplinair samenwerken aan. Door van elkaar te leren en kennis over te dragen kunnen we jouw (zorg)innovaties effectief verbeteren en je helpen bij de doorontwikkeling van jouw product.
• Samen stimuleren we innovatie en dragen we bij aan de ontwikkeling van de (paramedische) gezondheidzorg. Dit doen we door gebruik te maken van de expertise van docent-onderzoekers en de frisse blik van studenten. Samen versnellen we innovatie in de regio.

Sfeerafbeelding Fontys