Voetbalcognitie & het meten van stress

Samen met studenten en experts van onder andere Fontys Paramedisch / PITCH probeert de PSV Academy inzicht te verkrijgen in brein gerelateerde processen die een rol spelen in het voetbal. Het begrijpen, meten en verbeteren van deze processen is het algemene doel. Meer specifiek wordt er binnen deze samenwerking gewerkt aan het verkrijgen van inzichten rondom de mentale belasting van spelers tijdens en als gevolg van het spelen van voetbal. Het is hiervoor noodzakelijk om mentale stress meetbaar te maken en de initiële projecten zullen dan ook hier op gericht zijn. Vervolgens wordt er stapsgewijs onderzocht wat de mentale belasting is tijdens specifieke cognitieve taken en later ook tijdens (geïsoleerde) voetbalhandelingen. Daarnaast kan het inzichtelijk maken van het mentale herstel na intensieve voetbalinspanning waardevol zijn. Op deze manier kan het individueel maatwerk binnen de PSV Academy verder geoptimaliseerd worden met als einddoel een betere doorstroming van talent naar PSV 1. 

Sfeerafbeelding Fontys

Dit project is onderdeel van [invoegen link partnerpagina]

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys