PILLO

Het project dat Hulan bij PITCH neerlegde legde vooral de focus op kennisdeling. Hulan is erg goed in het ontwikkelen van de mechanics en de look & feel van spellen, maar is vaak afhankelijk van een opdrachtgever voor kennis van het onderwerp van de spellen om ze goed aan te laten sluiten bij de doelgroep. Doordat Pillo een in-house product is zijn we afhankelijk van externe zorgprofessionals voor kennis van de doelgroep van Pillo.

Nu Pillo in de toekomst graag ook een versie wil gaan maken die zich uitleent voor fysiotherapie wil Hulan graag zo veel mogelijk input vanuit deze sector en haakt daarom graag aankomende zorgprofessionals uit. Los van het vraagstuk: ‘Welke ontwikkelingen zijn er aan het Pillo kussen nodig om het zo geschikt mogelijk te maken voor fysiotherapie’ waren de studenten compleet vrij.

Sfeerafbeelding Fontys
Alle kennis die hierbij gedeeld werd was voor Hulan goede kennis om mee te nemen in het volgende innovatietraject.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys