Niveb

Niveb heeft de afgelopen decennia veel aandacht besteed aan het thema fysieke belasting binnen de zorg. Om dit thema goed in kaart te brengen is er verder gekeken dan de alleen de zorgmedewerker.  

Naast de zorgmedewerker hebben we ook gekeken naar rol van de patiënt/ cliënt, de organisatie en wet- en regelgeving. Wat ons opviel was dat de reguliere benadering tillen en heffen als belastend wordt waargenomen. De patiënt/cliënt is een last die verplaats moet worden.  

Echter volgens onze benaderingswijze is de patiënt/cliënt een mens die bewogen mag worden. Door de eigenschapen van beweging verder te onderzoeken kan men begrijpen hoe men een andere persoon kan bewegen. Rondom deze andere denkwijze hebben we een scholingsprogramma ontwikkeld voor zorgverleners, professional als ook non-professional.

We zijn de samenwerking met PITCH aangegaan, omdat we graag ons product en de kennis waarop we ons baseren door onafhankelijke derde willen laten toetsen.  

De samenwerking biedt beide partijen voordelen. Als kleine organisatie is het voor ons nu mogelijk een gedeelte van onze scholingsinhoud te laten toetsen. Voor PITCH, onderdeel van Fontys is het nu mogelijk om toegang te krijgen tot nieuwe inzichten. Als scholingsinstituut is het van belang om je kennis continu te toetsen. Vanuit jezelf, maar zeker ook door derde. 

We hopen dat de weg die we ingeslagen zijn ook aantoonbaar minder belastend is voor de medewerker. Tevens hopen we dat de patiënt/cliënt de regie terug krijgt over zijn beweging. Een ambitie die we graag met hulp van Fontys/PITCH willen realiseren. 

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys