SOULMATE

SOULMATE – betere mobiliteit van 65-plussers dankzij Augmented Reality Trainingen Experiences

SOULMATE is een Europees ‘Active and Assisted Living’ project dat zich richt op de mobiliteit van 65-plussers. 65-plussers zijn over het algemeen graag actief en sociaal. Ze willen naar buiten, hun familie opzoeken en reizen maken. Wanneer mensen ouder worden, wordt dit alleen vaak wat moeilijker. Het gevaarlijke verkeer en digitalisering werken hierin niet mee. SOULMATE, dat staat voor Secure Old people’s Ultimate Lifestyle Mobility by offering Augmented reality Training Experiences, wil deze uitdagingen van ouderen helpen oplossen.

Sfeerafbeelding Fontys

Tien partners hebben de handen ineengeslagen met als doel een geïntegreerde mobiliteitsoplossing te ontwikkelen die 65-plussers ondersteunt tijdens het reizen. Zo ook Coöperatie Slimmer Leven (CSL) dat samen met negen Nederlandse, Belgische en Oostenrijkse partners deelneemt in het project. Door middel van onder andere co-creatiesessies met 65-plussers wordt er informatie opgehaald over wat belangrijk gevonden wordt tijdens het reizen, welke problemen worden ervaren en welke rol technologie kan spelen. Vervolgens brengen technologiepartners bestaande mobiliteitsoplossingen in en wordt een blauwdruk van de mobiliteitsoplossing uitgewerkt. In opvolgende livetests en enquêtes wordt de oplossing steeds opnieuw getoetst bij potentiële eindgebruikers waarna een nieuwe techniek wordt ontwikkeld.

CSL is verantwoordelijk voor het rekruteren van deelnemers voor de verschillende activiteiten. Om zo veel mogelijk variërende inzichten te krijgen, worden er in ieder land twee verschillende groepen mensen onderzocht. In Nederland betrekt Coöperatie Slimmer Leven mensen die in de stad wonen en mensen die op het platteland wonen. Dankzij PITCH heeft Slimmer Leven een aantal studenten kunnen inzetten bij het proces van dataverzameling. Studenten met verschillende achtergronden binnen de paramedische specialiteiten en uit verschillende jaarlagen zijn aan de slag gegaan met het bevragen van eindgebruikers over verschillende onderwerpen, zoals hun mening over de dienst en hoe het verder ontwikkeld zou kunnen worden. De informatie die is opgehaald door de studenten is van belang geweest in de laatste ontwikkelfase van SOULMATE.

Voor meer informatie klik hier.