Scan Coach

Echografie wordt in de eerstelijnszorg door fysiotherapeuten gebruikt om diagnoses te stellen aan structuren in het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld spieren en pezen in de schouder. In steeds meer fysiotherapiepraktijken wordt een echoapparaat aangeschaft, bijvoorbeeld de Versana Essential van GE. Het leren kennen van het systeem en de scantechniek kost tijd en het succesvol implementeren van de echotechnieken in de praktijk kan daardoor gehinderd worden. GE heeft op zijn systemen voor een aantal anatomische toepassingen een “Scan Assistant” en “Scan Coach”:

Scan Coach is an innovative reference tool, available on demand during live scanning to help acquire the desired scan plane for obstetric, gynecological and abdominal protocols. Available on-demand during live scanning, these tools walk users through guideline-based exams to support confident, efficient scanning.”

De huidige Scan Coach biedt het volgende:

  • Referentie afbeelding om de live afbeelding mee te vergelijken
  • Anatomische referentie voor het specifieke lichaamsdeel dat gescand wordt
  • Korte video over het plaatsen en oriënteren van de transducer

Scan Assistant:

  • Een op richtlijnen gebaseerd onderzoeksprotocol dat de behandelaar herinnert aan de belangrijkste anatomische landmarks die behandeld dienen te worden in een bepaald protocol om het klinische vertrouwen te vergroten
  • Voorziet in basis -en geavanceerde protocollen voor verloskundige, gynaecologische en abdominale scans
  • Draagt bij aan het verkleinen van de kans op het missen van stappen bij een onderzoek
Sfeerafbeelding Fontys

Een dergelijke softwaretool helpt iemand die zonder ervaring het apparaat gaat gebruiken deze ervaring op te bouwen, en helpt tijdens een consult met een patiënt/cliënt om de juiste stappen te zetten en de meest optimale beelden te verkrijgen. Een softwarematig ingebouwd scanprotocol is nog niet beschikbaar voor MSU, in eerste plaats gewenst voor de schouder, toekomstig ook voor de andere perifere gewrichten. Als de Scan Assistant én de Scan Coach voor de schouder beschikbaar zijn, wordt echografie nog toegankelijker voor de eerstelijnszorg.

Vandaar dat we bij PITCH testen en onderzoeken welke scanstappen nodig zijn voor een gebruiksvriendelijk scanprotocol van de schouder. Scan Coach betreft een pilotstudie, waar in de studie naar de Scan Assistant bij PITCH vervolg aan wordt gegeven.

Sfeerafbeelding Fontys