ITSLanguage

Het eerste project wat ITSLanguage bij Fontys Paramedisch heeft neergelegd is het testen van het Automatische transcriptie hulpmiddel. Dit project wordt iteratief doorontwikkeld samen met studenten:
1. De student test de tool;
2. ITSLanguage ontwikkelt de tool verder en neemt hierin de feedback en observaties van de student mee;
3. De student krijgt een seintje bij het uitkomen van een nieuwe versie en gaat opnieuw de tool testen.

Op deze wijze hebben we in een periode van 5 maanden gewerkt om grote en kleine stappen vooruit te maken.

Sfeerafbeelding Fontys

Het tweede project is een verlengde van het eerste project geweest. Twee afstudeerders zijn bij het Kentalis audiologisch centrum samen met drie logopedisten en drie klinisch linguïsten de Automatische transcriptie tool gaan testen. Dit zijn zij gestart door alle logopedisten één voor één uitgebreid te interviewen.
Het doel van het interview was de wensen in kaart brengen en verwachtingen peilen. Vervolgens zijn ze uitgebreid door de tool heen gelopen om feedback op te halen. Met als doel verbeterpunten boven water halen. Ook om te leren wat de verschillende gebruikersgroepen aan wensen hebben.

Samenwerking met Fontys Paramedisch

Wij hebben gekozen voor een samenwerking met Fontys Paramedisch/ PITCH omdat zij (als nieuwe generatie) de uiteindelijke gebruikers van het product zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de tools in de toekomst ingezet gaan worden. Ook willen wij hun de mogelijkheid geven om mee te denken en de tools te optimaliseren.