Hica Solutions

“A helping hand to regain autonomy”, dat is de missie van Hica Solutions
Hica ontwikkelt een revolutionaire tele-rehab tool voor CVA-patiënten. We maken daarbij gebruik van een handcontroller met haptische 'Force feedback'. Deze handcontroller, gekoppeld aan een spelomgeving en een dashboard, biedt patiënten de mogelijkheid om dagelijks comfortabel thuis te oefenen. De spelomgeving zorgt voor plezier en engagement. Patiënt en therapeut hebben zo kwantitatief inzicht in de gemeten resultaten en de voortgang.

Samenwerking met PITCH
PITCH kwam in beeld voor de vertaling van bestaande ergo- en fysiotherapie-oefeningen naar benodigde en gerealiseerde kracht in hand en vingers, gemeten door de handcontroller. PITCH begreep snel wat we nodig hebben om te komen tot specificaties en bleek een vanzelfsprekende partner in ons ontwikkelingstraject.

Inmiddels hebben vier orthopedie-, twee fysiotherapie-, en drie MADE 4 Healthstudenten een mooie opdracht uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in inzicht in materialen, speltherapie, bewegingen en krachten rond de hand.

Mooi om te vermelden is ook dat deze samenwerking heeft geleid tot het indienen van een SIA Raakaanvraag, waarin diverse concullega’s, de TU/e, gamedeveloppers, en (VR)platformleveranciers deelnemen. Met dit voorstel hopen we meer inzicht te krijgen in de hand, en in de potentiële bijdrage van digitalisering aan verbetering van handtherapie voor CVA-patiënten.

Sfeerafbeelding Fontys