Een gezondheidsdagboek als ondersteuning voor patiënten en hun omgeving 

Een van onze belangrijkste producten is Post-ic.nl. Dit is een dagboek voor patienten op de IC waarin verpleegkundig personeel en familie schrijft over de emotionele gebeurtenissen rondom de opname. Een dagboek bijhouden is een belangrijke en gevalideerde manier om de ontwikkeling van PICS te voorkomen. Het wordt inmiddels gebruikt door circa 20 ziekenhuizen in NL en er start in september een pilot in de US.
We krijgen steeds vaker de vraag om post-ic in te zetten in andere domeinen. 1 domein is binnen de (kinder)fysiotherapie waar gesproken wordt over een eet- en beweegdagboek. We zouden graag willen ontdekken wat de propositie zou moeten worden en welke aanpassingen nodig zijn om dit i te kunnen zetten binnen dat domein.

Hierbij gaat het vaak om de samenwerking tussen kind, familie, fysiotherapeut en dietist. We geloven erin dat door samenwerking in het dagboek een completer beeld wordt gevormd en bijdraagt aan de motivatie van het kind waarbij zijn sociale omgeving ook een belangrijke rol speelt in het succes van de behandeling. 

We willen daarom weten of en op welke manier een sociaal dagboek kan bijdragen binnen andere domeinen, specifiek nu fysiotherapie. 

Dit project is onderdeel van Games for Health.

Meer weten over dit project?

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.