Wavy@Work

Binnen Fontys Paramedisch heeft Wavy Assistant in Q3 van 2020 een acceptatie-opdracht uitgewerkt voor de app. De opdracht bestond uit verschillende kleine onderdelen, waaronder design, het testen van de app in de praktijk en het uitwerken van een advies. Om stress te analyseren in het dagelijks leven, is het van belang om een goed gezondheidsprofiel te creëren van de gebruiker. Dit wordt binnen de app gedaan door het gebruik van kwantitatieve data (waaronder de Garmin wearable) en kwalitatieve data (zoals voice).

Vanaf Q2 van 2021 testen we samen met 5 ziekenhuizen de Wavy Assistant app in de praktijk, waarbij de eerste test plaatsvindt met 50 INOCA-patiënten (Ischemia and No Obstructive Coronary Artery Disease) van Radboudumc. Aangezien er met gebruikers wordt getest, is het van belang dat we kritisch kijken naar de totale applicatie. Daarnaast speelt mee dat door de coronacrisis patiënten minder vaak fysiek op controle komen en de test volledig virtueel plaatsvindt. Om de gebruikers zo goed mogelijk te helpen, is er onder andere een website gemaakt met uitleg en video’s waarbij stap voor stap wordt uitgelegd hoe de app werkt.

Sfeerafbeelding Fontys

Opdracht voor studenten

Binnen de opdracht hebben studenten in groepsverband een Garmin wearable gekregen, waarbij ze de gehele journey van de gebruiker hebben doorlopen tot het 1 week testen van de app met wearable. Door de opdracht zijn mooie inzichten ontstaan die zijn gebruikt bij het verder uitwerken van de app. Daarnaast zijn feedbackpunten naar voren gekomen, die op het begin anders werden ingeschat. Door samen te werken met docenten en studenten van Fontys Paramedisch heeft dit bijgedragen aan de verdere uitwerking van de app. Daarnaast hebben studenten ook zelf in de praktijk kunnen ervaren hoe het is om een wearable te dragen en inzichten te verkrijgen via een app. De groei van eHealth applicaties gaat hard en de trend zal zich in de komende jaren alleen maar voortzetten. Het is daarom van belang dat studenten in een vroeg stadium tijdens de studie eHealth ervaren en toepassen.

Vanaf Q2 van 2021 gaat het project Wavy@Work van start. Hierbij wordt de Wavy app toegepast bij zorgprofessionals op de werkvloer om inzage te geven in het stressniveau. De (emotionele) werkbelasting van zorgprofessionals is vaak hoog en draagt bij aan steeds hogere verzuimcijfers (6,6% in het eerste kwartaal van 2020). Zeker door COVID-19 is dit in korte tijd extreem toegenomen, waardoor zorgorganisaties opzoek zijn naar tools die hun werknemers kunnen helpen. Binnen het Wavy@Work project gaan studenten van Fontys Paramedisch met ons onderzoek doen naar de toepassing van biofeedback bij zorgprofessionals en naar hoe de app ondersteuning kan bieden binnen het werkveld.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.