Scan Assistant

Echografie wordt in de eerstelijnszorg door fysiotherapeuten gebruikt om diagnoses te stellen of behandelresultaten te monitoren aan structuren in het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld spieren en pezen in de schouder. In steeds meer fysiotherapiepraktijken wordt een echoapparaat aangeschaft, bijvoorbeeld de Versana Premier van GE. Echografie kan iets extra’s bieden aan een praktijk om juist dat kijkje ìn het lichaam te geven, maar moet wel te combineren zijn met andere activiteiten binnen een consult. GE heeft op zijn systemen een 'Scan Assistant' voor de optimalisatie van de workflow:

“Scan Assistant is an innovative tool that knows the next step of a scan and helps you get there efficiently. This customizable scanning program was built from user feedback to enable the sonographer to focus on the important elements of an exam by doing the little things automatically. Scan Assistant has been shown to significantly decrease keystrokes and shorten exam time.”

Scan Assistant:

  • Een op richtlijnen gebaseerd onderzoeksprotocol dat de behandelaar herinnert aan de belangrijkste anatomische landmarks die behandeld dienen te worden in een bepaald protocol om het klinische vertrouwen te vergroten.
  • Voorziet in basis -en geavanceerde protocollen voor MSK echografie.
  • Draagt bij aan het verkleinen van de kans op het missen van stappen bij een onderzoek.

Een dergelijke softwaretool helpt de echografist met geprotocolleerd scannen omwille van de efficiëntie en uniformiteit.

Bij PITCH testen en onderzoeken we hoeveel tijd je kunt besparen bij het onderzoeken van de schouder, elleboog, pols, heup, knie en enkel bij het gebruik van het Scan Protocol.

Sfeerafbeelding Fontys