Zorg zonder verslaglegging

In het project dat we samen met PITCH hebben, hebben studenten onderzoek gedaan naar de huidige administratielast binnen de fysiotherapie. Er is door de studenten vastgesteld waar de kansen in de markt liggen voor de inzet van de technologie van Autoscriber.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Alvorens de opname te starten moet de patiënt zijn of haar uitdrukkelijke mondelinge toestemming geven. Zodra de toestemming is gegeven, start u de opname rechtstreeks vanuit onze applicatie.

Sfeerafbeelding Fontys

Onze AI-engine transcribeert het gesprek en maakt automatisch een gestructureerde medische samenvatting die u vervolgens naar uw EPD kunt kopiëren.