SmartClips

SmartClips, de innovatieve toepassing van Embedded fitness. 
SmartClips is ontstaan als trainingstool voor een effectieve training van reactie- en concentratievermogen, cognitieve snelheid en het verkrijgen van een betere coördinatie. De SmartClips toepassing heeft zich bewezen als een een uitstekende ondersteuning bij trainingen voor amateur- en topsport. Maar wij zien steeds meer toepassingsmogelijkheden voor oefentherapie in de fysiotherapie- en revalidatie.

Voor SmartClips Health is een specifieke app ontwikkeld voor revalidatie na een heupoperatie. Met standaard oefeningen, maar ook met de mogelijkheid om een eigen training op te stellen.

Sfeerafbeelding Fontys

De SmartClips nodes zijn uitgerust met een bewegingssensor en LED’s, die draadloos worden aangestuurd. De geactiveerde lampen dienen zo snel mogelijk te worden uitgeschakeld. Op een tablet of telefoon kunnen snelheid, programmaduur en licht- en geluidsinstellingen eenvoudig worden aangepast. En kunnen de resultaten van de oefeningen worden gezien en gemeten. Een objectieve waarneming. De losse Clips zijn te plaatsen op vloeren, muren en objecten. Door een combinatie van magneten en klittenband zijn de Clips op bijna elk oppervlak te bevestigen. 

Om onze toepassing verder te ontwikkelen hebben wij Fontys gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen. Met als algemene vraag: “Hoe kunnen wij het therapeutische klimaat tijdens revalidatie met behulp van exergaming verbeteren”.

De specifieke vraag spitst zich toe op welke bijdrage de SmartClips Health toepassing kan leveren bij de revalidatie van patiënten na een heupoperatie (met een focus op de groep 65+).

Oefentherapie na een heupoperatie is vaak saai en oefeningen zijn moeilijk vol te houden. Daarnaast is voortgang of juistheid van uitvoer van oefeningen moeilijk meetbaar. De SmartClips worden nog niet standaard ingezet in de fysiotherapie of in revalidatie en het is onvoldoende bekend waar de mogelijkheden en de kansen liggen. Hoe kunnen we met de SmartClips oefeningen ontwikkelen om therapie leuker en specifieker te maken. Dit om zo het functioneren van een persoon te verbeteren zodat deze de activiteiten van het dagelijks leven kan (blijven) uitvoeren. De focus leggen wij hierbij op de groep ouderen (65+). Feit is dat deze groep vaak inactief blijft na de operatie met alle fysieke en mentale gevolgen van dien. juist in deze groep is motivatie door plezier van essentieel belang.

Samen met Fontys willen wij onze toepassing valideren en verbeteren.
Een aantal subvragen:

  • Welke oefeningen moeten worden toegevoegd m.b.t. heup revalidatie?
  • Helpt de toepassing bij zelfstandigheid, motivatie en therapietrouw?
  • Wordt de toepassing als plezierig ervaren?
  • In hoeverre draagt de toepassing bij aan het verbeteren en versnellen van de therapie?
  • In hoeverre ondersteunt (ontlast) de toepassing de therapeut?
  • Zijn de resultaten meetbaar (genoeg) en bruikbaar?

Het onderzoek zal plaatsvinden bij de Valkenhof, een revalidatiecentrum waar patiënten na ontslag uit het ziekenhuis verblijven als ze nog niet naar huis kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze moeten revalideren na een beroerte, een knieoperatie of een heupoperatie. Een afdeling binnen zorgcentrum Kempenhof is volledig ingericht op revalidatie speciaal gericht op ouderen. Binnen revalidatiecentrum Valkenhof is het onbekend of patiënten met meer motivatie aan de slag gaan met de oefeningen die ze van de fysiotherapeut krijgen.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys