Sprint naar content
Lectoraat van Gezonde en inclusieve samenleving / Toekomst van leren

Waarderen van diversiteit

Hoe kan ik tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van àl mijn leerlingen of studenten? Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij zich allemaal gezien en gewaardeerd voelen? Hoe kunnen we als team werken aan gelijke kansen? Dit zijn de vragen waar ons lectoraat zich mee bezig houdt. Onze focus ligt hierbij op de relatie tussen opvattingen en verwachtingen en het professionele handelen. We ontwikkelen bruikbare kennis, strategieën en tools die onderwijsprofessionals helpen om zich verder te ontwikkelen.

Over het lectoraat

In alle onderwijssectoren ligt de focus op de ontwikkeling van iedere individuele leerling of student. Van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat zij iedere leerling of student helpen zijn of haar talenten te ontplooien. Tegelijkertijd zien we dat de schoolloopbanen van leerlingen afhankelijk zijn van de sociaaleconomische achtergrond en het opleidingsniveau van hun ouders. De houding en opvattingen van de professional spelen hierin een belangrijke rol, via de verwachtingen die gevormd worden over leerlingen of studenten. Het lectoraat heeft de missie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis, professionaliseringsstrategieën en tools die onderwijsprofessionals ondersteunen in het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen of studenten. In het lectoraat werken de lector, de kenniskring en verschillende projectgroepen aan twee onderzoekslijnen: differentiatie en verwachtingsvorming. Beide spelen een rol in de ontwikkeling naar meer kansengelijkheid en inclusie. De reflectief-onderzoekende houding van de professional en de onderzoekscultuur in teams is een belangrijk thema in al het onderzoek. Het lectoraat is verbonden aan Fontys kenniscentrum Youth Education for Society.
v.l.n.r. Ilonka van der Sommen, Linda van den Bergh, Karin Diemel v.l.n.r. Ilonka van der Sommen, Linda van den Bergh, Karin Diemel

Introductie van het lectoraat

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Introductie van het lectoraat

Kernthema 1: Sense of Belonging

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Kernthema 1: Sense of Belonging

Kernthema 2: Inclusieve Taal en Toegankelijkheid

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Kernthema 2: Inclusieve taal en toegankelijkheid

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Kernthema 3: Collective Teacher efficacy


Lector

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit

Mijn naam is Linda van den Bergh. Ik ben mijn loopbaan gestart als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Tijdens mijn studie orthopedagogiek en de research master behavioral sciences maakte ik kennis met onderzoek als middel om kennis te ontwikkelen. In mijn promotietraject heb ik praktijkgericht onderzoek gedaan naar professionalisering van leraren op het gebied van feedback tijdens actief leren.

Kenniskring

De lector en een kenniskring van twee docenten vormen de kern van het lectoraat. Zij doen onderzoek in samenwerking met collega’s, studenten en werkveld. Hierbij ligt altijd de focus op de ontwikkeling van kennis met, over en voor de onderwijsprofessional door participatief actieonderzoek. De kernthema’s zijn ‘Sense of Belonging’, ‘Inclusieve Taal en Toegankelijkheid’ en ‘Collective Teacher Efficacy’. Op deze thema’s versterken zij ook de ontwikkeling op gebied van inclusie en toegankelijkheid binnen Fontys.

Daarnaast is er een wisselende groep docenten die kortdurende projecten uitvoeren gericht op ontwikkeling van het curriculum van de master Educational Needs en/of op het versterken van het team van Fontys OSO. Zij richten zich op een van de kernthema’s van het lectoraat.

Foto van persoon

I.M. (Ilonka) van der Sommen MA

Docent/ Onderzoeker

Foto van persoon

dr. M.C.H.L. (Karin) Diemel

Docent/ Onderzoeker

Antoinette Kroes

dr. A.D.A. (Antoinette) Kroes

Docent/ Onderzoeker

Floor Nijhuis

drs. F.M. (Floor) Nijhuis

Docent/ Onderzoeker

Anneke Luijten

A.C.R. (Anneke) Luijten MA

Docent/ Onderzoeker

Uitgelicht

Met onderstaande producten kunnen scholen direct aan de slag


Magazine

Placeholder for Fontys video
Samen Onderwijs Ontwikkelen
Werkwijzen voor participatief actieonderzoek
Bekijk het magazine

Output

Van Vijfeijken, M., Van Schilt, T., Van den Bergh, L., Scholte, R., & Denessen, E. (2024). An evaluation of a professional development program aimed at empowering teachers' agency for social justice. InFrontiers in Education(Vol. 9, p. 1244113). Frontiers.

Ros, A., Heldens, H., & Van den Bergh, L. (2024). Op weg naar een lerende organisatie: hoe draag jij daaraan bij? Tijdschrift Intern Begeleiden, 2024 (1), 26-28.

Van den Bergh, L., Van der Sommen, I., & Diemel, K., (2024). Belevingscircuit See Through: Professionalisering voor inclusief hoger onderwijs. Onderzoek van Onderwijs, 53 (1), 4-9.

Diemel, K., Van den Bergh, L., & Van der Sommen, I. (2024). Versterken van onderzoekend vermogen in de context van inclusief onderwijs: een nieuwe aanpak met photovoice. Velon Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 45(1), 1-15.

Inclusieve Taal en toegankelijkheid: Inclusieve taal en toegankelijkheid (youtube.com)

Fontys Openbaar college: Online college - Inclusief taalgebruik. Op zoek naar de juiste woorden. (youtube.com)

Bakx, A., Van Vijfeijken, M., & Van den Bergh, L. (2024). Gelijke kansen voor alle leerlingen. Gifted@248 Lente 2024, 24-27.

Van der Bergh, L., Diemel, K., & Van der Sommen, I. (2023). Sense of belonging in beeld: een photovoice studie in het hoger beroepsonderwijs. 68-83. https://doi.org/10.59532/tvho.v4i2.15689

Diemel, K., Haasen, M,. Van der Kamp, A. (2023). Professionele standaarden voor samenwerken: hoe ziet dat eruit in de praktijk? In: De Vries, P. & Gilsing, R. (red.), Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding . H. 19, (p. 250-262).

Inclusief taalgebruik: lastig of nodig? (fontys.nl) 2023

Eindrapportage Buitengewoon jezelf (2023) Morgenmakers

Samen leren en werken aan inclusiever onderwijs (2023), Krant SWV 2023

Middelkoop-van Erp, A., & Van den Bergh, L. (2023). Werken met Taalportretten CNV Zorg Primair (4), 14-17

Openbaar college Lochal (12-10-2023) door Ilonka van der Sommen en Elizabeth Venicz . Inclusief taalgebruik: lastig of nodig?

Van den Bergh, L. & Van Vijfeijken, M. (2023). Kansen(on)gelijkheid en begaafdheid: een complex duo. In E. van Gerven (Red.) De Gids 2.0. Over begaafdheid in het po en vo.

Werksessies voor lerarenopleiders over hoge verwachtingen, vanuit Velon en NRO Kansen(on)gelijkheid: de rol van verwachtingen - Velon

 • Van den Bergh, L. (2022). Onderwijs vanuit hoge verwachtingen. Benut de kracht van je team. Basisschoolmanagement, 8, 4-7.

Van Swet, J., Munneke, L., Diemel, K.,De Keijzer, H.(2022). Praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs. (2e druk) Boom.

Haasen, M. & Diemel, K. (2022). Geef de jeugdhulpverlener toegang tot de klas. TIB (5), p.17-19

Haasen, M., Leenders, H., Diemel, K. Delsing, M. & Van den Bergh, L. (2022). Eindrapportage-Jeugdhulpverlening in de school_29-05-2022.pdf.htm (fontys.nl) Eindrapportage langlopend onderwijsonderzoek maart 2022.

 • Van den Bergh, L., & Diepstraten, I. (2021). Inclusiviteit in het onderwijs. Kennissynthese in A. Ros, M. Thunnissen, & H. van Beelen (Red), Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving. Praktijk gericht onderzoek en tools voor praktijk en onderzoek. (pp. 19-25). Fontys Hogescholen.

 • Boosten, A., Jager, L., & Van en Bergh (2020). Principes voor voortgezette professionalisering gericht op het afstemmen op verschillen: Op zoek naar de X-factor. Tijdschrift voor lerarenopleiders 41(2), 101-111.

 • De Keijzer, H., & Van den Bergh, L. (2020). Afstemmen op diversiteit: Professionalisering in de school. Basisschoolmanagement, 5, 4-7.

 • Van den Bergh, L. (2020) Coronacrisis en gelijke kansen. Didactief, 50(5), 28-29.

 • Van den Bergh, L., Denessen, E., Volman, M., Ros, B., & Marreveld, M. (2020). Werk maken van gelijke kansen: praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs. Didactief onderzoek.www.werkmakenvangelijkekansen

 • Van den Bergh, L., Diemel, K., & Van Cleef, Y. (2020). Maak werk van gelijke kansen in het onderwijs: Wat kun je als begeleider doen? LBBO Beter Begeleiden, September, 20-23.

 • Van den Bergh, L., & Ros, A. (2020). Werk maken van gelijke kansen: De rol van de leerkracht en schoolleider. Basisschoolmanagement, 5, 14-16.

Zorgbreed 67, p Diemel, K. (2020). Pedagogisch kompas: zo leer je navigeren Didactief 50, p. 22-24.

Diemel, K. & Zon, A, van (2020). Professionals van vandaag en morgen: samen sterker Zorg Primair 06-2020, P.23- 27.

Diemel, K (2020). De kracht van pedagogische sensitiviteit .25-31

 • Van den Bergh, L. & Ros, A. (2019). Rolmodel helpt bij uitdagend gedrag. Didactief, 49(7), p. 40-42.

 • Ros, A. & Van den Bergh, L. (2019). Professionalisering van het pedagogisch handelen van leerkrachten. Basisschoolmanagement, 33(6), p.4-7.

 • De Vroedt, B. & Van den Bergh, L. (2019). Passend leren omgaan met uitdagend gedrag. Op zoek naar de grondhouding van succesvolle leraren. Zorg Primair, 4, p. 9-12.

 • Van den Bergh, L. (2019). Kansengelijkheid bevorderen door hoge verwachtingen. Bij de Les Magazine, april.

Calseyde, W. van der (2019). Pedagogische sensitiviteit is te ontwikkelen Interview Karin Diemel. Tijdschrift Intern Begeleiders 9 (1), P. 12-13.

Diemel. K. (2019). Kwintessens in het handelen van leraren. Een onderzoek naar pedagogische sensitiviteit in het onderwijs. (dissertatie). UvH Universiteit voor Humanistiek.

 • Van den Bergh, L. (2018). De kracht van wat je verwacht. Zorgbreed jaargang 15, 4, p. 4-7.

Diemel, K. (2018). Pedagogisch sensitief ontwikkelen Zorgbreed 60 15 (4),p. 23-25

 • Van den Bergh, L., Ros, A., Vermeulen, M & Rohaan, E. (2017). De onderzoekende houding en literatuurgebruik in onderzoekende basisscholen: een exploratie. Pedagogische Studiën, 94, 478-495.

 • Van den Bergh, L. & Ros, A. (2017). Beter Onderwijs? Zoek het uit! Acht aanraders. Themanummer uit Reeks TIB-tools. Dordrecht: Instondo.

 • Ros, A. & Van den Bergh, L. (2017). Interventies ter versterking van de onderzoekscultuur. Katern uit kwaliteitsreeks Steunpunt Opleidingsscholen.

 • Cleef – van der Roest, Y. van der & Van den Bergh, L. (2017). Leerkrachten bewust maken van hun eigen handelen. Zorg Primair, 1, p. 8-10.

Van Swet, J & K. Diemel (2017). De Nuance moet terug in de dyslexie-debat. Eindhovens Nieuwsblad 16-02-2017.

Bakx, A; Jacobs, G; Bergh, L. van den; Diemel, K. (2017). Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team. Pica.


Contact

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit