Sprint naar content
Foto van persoon

Docent/ Onderzoeker

dr. M.C.H.L. (Karin) Diemel

Ik ben Karin Diemel. Ik ben enthousiast docent, onderzoeker en ontwikkelaar op het gebied van  Educational Needs en richt mij op de professionalisering van leraren en andere professionals in het onderwijs. Ik ben betrokken bij onderzoek naar diversiteit en het samenwerken van onderwijs en jeugdhulp in het primair, voortgezet en hoger onderwijs om bij te dragen aan ontwikkelingen hierbinnen.

Waarderen van diversiteit is voor mij in mijn werk een essentiële professionele drijfveer. Deze drijfveer vormde eerder een kern in mijn omgaan met kinderen in een achterstandswijk, met leerlingen in het speciaal onderwijs en vormt nu een belangrijk aspect in het omgaan met studenten die vanuit heel verschillende persoonlijke en onderwijsachtergronden komen. Mijn passie voor het waarderen van diversiteit is gegroeid in het onderzoek dat ik heb gedaan naar interacties van ouders en kinderen en leraren en leerlingen. Een centrale rode draad werd daarbij verder gevormd door onderzoek naar meer verborgen processen van leraren in het onderwijs die zich bewegen op de snijvlakken van observeren, afwegen en passend pedagogisch-didactisch kiezen en daarnaar handelen. Waarderen van diversiteit vraagt van een leraar om vanuit een open, niet oordelende blik oog te hebben voor de ander, zoals ieder dat ook graag heeft voor zichzelf. Het vraagt om steeds opnieuw vragen te stellen aan een ander en jezelf. Het gaat eigenlijk om onbevangenheid en nieuwsgierigheid naar het unieke en de diversiteit van mensen en hun ontwikkelingsmogelijkheden. Dat verlangt dat je in het onderwijs pedagogisch en didactisch sensitief bent.

Binnen het lectoraat wil ik graag bijdragen aan onderwijsontwikkeling op het gebied van waarderen van diversiteit. Dit kan binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en binnen Fontys zelf, als hoger onderwijs.  Het daagt mij daarbij uit om onderzoek breed vorm te geven met meerdere methoden en ook vernieuwende methoden van praktijkgericht onderzoek, zoals een photovoice onderzoek en het monitoren van onderwijsontwikkelingen met leerlingen, leraren, studenten en collega’s.


Contact

Foto van persoon

dr. M.C.H.L. (Karin) Diemel

Docent/ Onderzoeker