Sprint naar content
Project

Diversiteit en inclusie in beeld: photovoice onderzoek

Inclusief onderwijs bieden waarin iedere student of leerling zich optimaal kan ontwikkelen, is de uitdaging voor alle sectoren van het onderwijs, inclusief het hoger onderwijs. Er zijn verschillende photovoice studies gedaan, gericht
op inzicht in factoren die de sense of belonging van studenten en medewerkers beïnvloeden, ofwel de mate waarin
zij zich persoonlijk geaccepteerd, gerespecteerd en ondersteund voelen in de sociale omgeving van hun opleiding.

Onderdeel van:Wat houdt het project in?

Uit de studies binnen de master Educational Needs en binnen Fontys Hogeschool als geheel, bleek dat er vijf hoofdthema’s zijn, die ertoe kunnen leiden dat studenten en medewerkers zich welkom, dan wel buitengesloten voelen: erkenning van diversiteit, afstemming op diversiteit, ervaren van verbinding (sociaal en in de fysieke ruimte), balans tussen kaders en ruimte, en communicatie en PR.De resultaten laten het belang zien van het hanteren van inclusieve taal, oog voor de fysieke omgeving en bovenal van erkenning van de ander in diens eigenheid, het actief op de ander willen afstemmen en open staan voor verbinding.

Contact

Foto van persoon

dr. M.C.H.L. (Karin) Diemel

Docent/ Onderzoeker