24
oktober
2018
|
10:04
Europe/Amsterdam

Onderzoeksproject Anje Ros en Linda van den Bergh genomineerd

EAPRILinanutshell

Het NRO project ‘Kennisbenutting in Onderzoekende Scholen’ is genomineerd voor de Best Research & Practice Project Award van de Europese associatie voor praktijkgericht onderzoek (Eapril). De Award wordt in november tijdens het Eapril congres uitgereikt.

In dit driejarige project is een enorme ontwikkeling in de onderzoekscultuur in scholen gerealiseerd. Met name de professionele dialoog in het team en de onderzoekende houding, inclusief het gebruik van literatuur door (toekomstige) leraren zijn versterkt. Hiertoe zijn diverse instrumenten ontwikkeld die in het hele land worden gebruikt, in zowel het primair, voortgezet als speciaal onderwijs. De nauwe samenwerking tussen schoolleiders en onderzoekers en de grote impact waren belangrijke criteria voor de nominatie. Deze opgedane inzichten kunnen goed worden benut binnen het onderzoeksthema ‘Learning Society’, waarin een leven lang leren en een nieuwsgierige grondhouding centraal staan. In dit project is samengewerkt door FHKE, Fontys OSO, FLOT, Partnerschap Opleiden in de School, NHL Stenden, de OU, KPC Groep en Auris. Kijk op de website voor het eindrapport, de instrumenten en andere publicaties. 

 

 

Neem voor meer informatie contact op met:

  • Anje Ros (projectleider; a.ros@fontys.nl)
  • Linda van den Bergh (begeleiding schoolleiders PO; l.vandenbergh@fontys.nl)
  • Quinta Kools (begeleiding schoolleiders VO; q.kools@fontys.nl)
  • Ellen Rohaan (webtool onderwijs met kennis; e.roohaan@fontys.nl)

Een korte impressie van het project is te zien in onderstaand filmpje.