Sprint naar content
Project

POINT-Plus

De afgelopen jaren is er bij Fontys een succesvolle projectaanpak ontwikkeld voor onderwijsverbetering voor hoogbegaafde leerlingen. Deze aanpak heeft de vorm van onderwijsonderzoekswerkplaatsen, genaamd POINT. POINT staat voor ‘Passend Onderwijs Ieder Nieuw Talent’. Binnen de POINT-werkplaatsen werken leerkrachten, studenten, lerarenopleiders en wetenschappers samen om middels onderzoek het onderwijs te verbeteren. Deze aanpak blijkt succesvol en heeft reeds meerdere (inter)nationale prijzen gewonnen.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

In september 2024 gaan we starten met een POINT Plus onderwijsonderzoekswerkplaats gericht op kansengelijkheid in de overgang PO-VO. De werkzame elementen uit de POINT-aanpak vormen het uitgangspunt. Met PO en VO scholen in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch gaan we ons middels ontwerpgericht onderzoek richten op het ontwikkelen van inzichten en tools voor kansengelijkheid in de overgang van PO naar VO, met specifieke aandacht voor kansarme hoogbegaafde leerlingen. In studiejaar ’23-’24 wordt POINT Plus voorbereid door het betrekken van scholen, organiseren van activiteiten en vooronderzoek naar het herkennen van cognitief talent en het werken met rolmodellen en mentoren.

Meer informatie over POINT-Plus

Publicaties

Bakx, A., Van Vijfeijken, M., & Van den Bergh, L. (2024). Gelijke kansen voor alleleerlingen. Gifted@248 Lente 2024, 24-27.


Contact

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit