Sprint naar content
Project

See Through

In samenwerking met Fontys Pulsed en andere Fontys collega's en studenten is een belevingscircuit ontwikkeld: See Through. Door het doorlopen van dit belevingscircuit ervaren deelnemers op verschillende manieren wat het is om 'anders' te zijn.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Het circuit is de start van een team-professionalisering van drie bijeenkomsten, waarin deelnemers iets gaan ontwikkelen voor hun eigen context middels de principes van design thinking. De doelen zijn bewustwording en kennis van de processen die spelen bij het afstemmen op diversiteit en het ontwikkelen van tools gericht op het professionele handelen van zichzelf en collega's. Het uiteindelijke doel is dat iedere student zich welkom en gewaardeerd voelt.


Contact

Foto van persoon

I.M. (Ilonka) van der Sommen MA

Docent/ Onderzoeker