Sprint naar content
Project

Monitor Inclusief en Diversiteitsensitief Opleiden

Fontys Hogescholen wil zich verder doorontwikkelen tot een toegankelijke en inclusieve organisatie. Hierbij gaat het om het bieden van opleidingen waarin studenten zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Daarnaast gaat het om het voorbereiden van studenten op hun bijdrage aan een inclusieve samenleving als professional.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

In dit onderzoek is met behulp van een vragenlijst die is uitgezet in vier instituten, gevolgd door focusgroep-interviews, een antwoord gezocht op de vraag in hoeverre Fontys opleidingen al inclusief en diversiteitssensitief en wat op dit gebied voorbeelden zijn van goede praktijken. Op basis van dit onderzoek is een praktische procedure met instrumenten ontwikkeld waarmee instituten of opleidingen zelf de stand van zaken in kaart kunnen brengen.

Eindrapportage Monitor Inclusiviteit en Diversiteitssensitief Opleiden


Contact

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit