Sprint naar content
Foto van persoon

Docent/ Onderzoeker

I.M. (Ilonka) van der Sommen MA

Mijn naam is Ilonka van der Sommen. Het thema van het lectoraat spreekt mij in het bijzonder aan door het aspect waarderen. In mijn werk als docent bij Fontys OSO heb ik het geluk dat ik met veel professionals in zowel de opleiding als op de werkvloer in contact kom. Ik ben geïnteresseerd in het verhaal van de leerkracht, de docent en de leerling.

Door het inzetten van storytelling en het verbinden van verhalen door de verhaalslag te maken wil ik mij in mijn onderzoek juist hierop richten. Hoe kan Storytelling bijdragen aan bewustwording van de professional op zijn eigen handelen en denken en hoe dit in relatie staat tot de verwachtingsvorming ten aanzien van de leerlingen. In mijn werk ben ik vooral betrokken bij de Master EN modules Autisme en de practitioner. Tevens kom ik in alle typen onderwijs van PO tot MBO en HBO waar ik workshops en trainingen geef. Diversiteit en beeldvorming staan hier bijna als vanzelf centraal. Werken rond beeldvorming door de inzet van het vertellen en vangen van verhalen lijkt beweging in de praktijk te brengen. Ik streef er naar maatschappelijke thema’s in de opleidingen en professionalisering te verweven en bespreekbaar te maken. Thema’s als, seksuele diversiteit/ integriteit, burgerschapsvorming, beeldvorming (autisme) hebben mijn focus.


Contact

Foto van persoon

I.M. (Ilonka) van der Sommen MA

Docent/ Onderzoeker