Sprint naar content
Anneke Luijten

Docent/ Onderzoeker

A.C.R. (Anneke) Luijten MA

Mijn naam is Anneke Luijten en heb een groot hart voor onderwijs. Gaande mijn onderwijscarrière ben ik in aanraking gekomen met verschillende populaties, met ieder hun eigen uitdagingen en dat maakt dat ik mij als docent, coach en onderzoeker inzet voor het lectoraat waarderen van diversiteit. Het rijke aan het werken binnen de Master EN is dat je mag werken met professionals die ieder weer uit een andere beroepspraktijk komen. Dit geeft altijd een rijk inzicht en verdieping in de gesprekken. Mijn doel is om iedere dag samen te bouwen aan een steeds betere kwaliteit van onderwijs ten gunsten van alle lerenden.

Ik ben mijn onderwijscarrière gestart als leerkracht en later heb ik gewerkt als onderwijsadviseur, waar ik bij vele trajecten betrokken was op het gebied van opbrengstgericht- en handelingsgericht werken. Na vele scholen te hebben ondersteund ben ik in de rol van schoolleider gestapt, waar ik altijd de focus had op onderwijskwaliteit vanuit een gezamenlijke visie en missie. Daar heb ik ervaren dat je van leerlingen en ouders met een andere achtergrond dan jij zelf heel veel kan leren. Door met elkaar open in gesprek te gaan, begrijp je elkaar steeds beter en heb je allemaal hetzelfde doel en dat is het potentieel uit de leerling halen, zodat de leerling de kansen krijgt die het verdient. Mijn onderwijshart ging daar nog veel harder kloppen, omdat ik daar echt het verschil kon maken voor leerlingen. Door middel van praktijkgericht onderzoek en ontwerpgericht onderzoek binnen het lectoraat wil ik tools ontwikkelen, zodat leerkrachten zich bewust worden wat het effect is van hun taal en hoe dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van alle leerlingen. Door het inzetten van storytelling en het verbinden van verhalen door de 

 te maken wil ik mij in mijn onderzoek juist hierop richten. Hoe kan Storytelling bijdragen aan bewustwording van de professional op zijn eigen handelen en denken en hoe dit in relatie staat tot de verwachtingsvorming ten aanzien van de leerlingen. In mijn werk ben ik vooral betrokken bij de Master EN modules Autisme en de practitioner. Tevens kom ik in alle typen onderwijs van PO tot MBO en HBO waar ik workshops en trainingen geef. Diversiteit en beeldvorming staan hier bijna als vanzelf centraal. Werken rond beeldvorming door de inzet van het vertellen en vangen van verhalen lijkt beweging in de praktijk te brengen. Ik streef er naar maatschappelijke thema’s in de opleidingen en professionalisering te verweven en bespreekbaar te maken. Thema’s als, seksuele diversiteit/ integriteit, burgerschapsvorming, beeldvorming (autisme) hebben mijn focus.

content


Contact

Anneke Luijten

A.C.R. (Anneke) Luijten MA

Docent/ Onderzoeker