Sprint naar content
Antoinette Kroes

Docent/ Onderzoeker

dr. A.D.A. (Antoinette) Kroes

Ik ben Antoinette Kroes en ik werk bij Fontys als docent en onderzoeker. Het belangrijkste in mijn werk vind ik opkomen voor groepen leerlingen die benadeeld worden en het streven naar kansengelijkheid in en door onderwijs. Het waarderen van diversiteit is daarbij onmisbaar. Leerlingen hebben immers verschillende talenten en behoeften. Ik doe daarom bijvoorbeeld onderzoek naar de Rijke Schooldag, een interventie waarbij leerlingen meer onderwijstijd krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Bij de Master Educational Needs verzorg ik modules rond diversiteit & differentiatie en toekomstbestendig onderwijs.

In de kenniskring houd ik me bezig met de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Daarbij onderzoek ik welke verschillende behoeften en verwachtingen leerkrachten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen hebben. Ik wil weten hoe we die overgang kunnen versoepelen en hoe we daarbij oog kunnen hebben voor gelijke kansen.

De meeste mensen vinden kansengelijkheid belangrijk, zeker als het gaat om leerlingen in het onderwijs. Onbewust doen we als leerkrachten helaas toch vaak dingen die de verschillen tussen leerlingen vergroten in plaats van verkleinen. Vooringenomenheid en vooroordelen spelen daar soms een rol in. Onderzoeken hoe dat werkt en hoe we dat kunnen tegengaan vind ik waardevol en interessant. Ik geef workshops daarover aan docententeams in het po, vo en mbo.


Contact

Antoinette Kroes

dr. A.D.A. (Antoinette) Kroes

Docent/ Onderzoeker