Sprint naar content
Project

Het bestuur en de school als lerende organisatie

Samen met het lectoraat ‘Goed leraarschap, goed leiderschap’ van Fontys Hogeschool Kind en Educatie worden er twee studies uitgevoerd naar de ontwikkeling van het bestuur en de school als lerende organisatie, in het po.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Scholen die een lerende organisatie zijn kunnen flexibel omgaan met nieuwe ontwikkelingen en werken systematisch aan onderwijskwaliteit. De maatschappij verandert snel en dat zorgt ervoor dat ook de vragen die aan het onderwijs worden gesteld veranderen. Voor het oplossen van complexe vraagstukken, zoals kansenongelijkheid, milieuproblemen, armoede, laaggeletterdheid, polarisatie en depressies bij jongeren, wordt het onderwijs als onderdeel van de oplossing beschouwd. Deze snel veranderende vragen en (ICT) mogelijkheden doen een groot beroep op de flexibiliteit, adaptiviteit en wendbaarheid van scholen. Scholen die hierin succesvol zijn, worden ook wel lerende organisaties genoemd. In dit project ontwikkelen we, samen met besturen, tools voor het versterken van scholen als lerende organisatie.

Leeromgeving Onderzoekscultuur: Evidence-informed werken aan schoolontwikkeling Dossier Lerende Organisatie van het Platform Samen Onderzoeken


Contact

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit