Sprint naar content
Project

JEDi - Jeugd en Digitalisering

Begrip van mechanismen in het digitale mediagebruik door kinderen en jongeren en de invloed daarvan op hun ontwikkeling, helpt hen en belangrijke personen in hun omgeving om ongelijkheid te verminderen op basis van op feiten gebaseerde informatie. Een beter begrip van deze factoren is in het bijzonder belangrijk gedurende transitieperioden (start basisschool en onderbouw middelbare school). Gedurende deze perioden kunnen afwijkingen in de ontwikkeling een sterke invloed hebben op de kansen van kinderen en jeugd.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

In dit project werkt het lectoraat in een groot consortium van universiteit, hogescholen en praktijkpartners, onder leiding van de Universiteit Utrecht, samen. Het doel is om wetenschappers, ouders, professionals en kinderen/jeugd duidelijk te maken welke mechanismen invloed hebben op de relatie van digitale mediagebruik, ontwikkeling en kansen. Daarnaast willen we vaardigheden en gereedschappen ontwikkelen die een positieve impact van digitale mediagebruik, ontwikkeling en kansengelijkheid ondersteunen.


Contact

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit