Patiëntvriendelijke verslaglegging op zorgportalen

Binnen ons lopende project staat de verbetering van begrip rond medische verslagen en beeldvorming voor patiënten centraal. Het initiële onderzoek, waarbij kwantitatieve methoden middels een enquête werden toegepast, leverde waardevolle gegevens op. Opvallend was de behoefte aan begrijpelijkere verslagen en beeldvorming, ongeacht hun bekendheid met patiëntportalen of beroep in de zorg. Het eerste onderzoek heeft zich vooral gericht op inzicht krijgen in de behoeftes van de patiënt in het begrijpen van verslagen en beeldvorming op patiëntportalen.  

  

Het aanstaande vervolgonderzoek richt zich op een diepgaander begrip van de gewenste veranderingen in verslagen en de mogelijkheid van AI-toepassingen. We zien hier de mogelijkheid van een ontwerpstudie waarbij er middels interviews bij verschillende deelnemer groepen achterhaald kan worden wat de wens is binnen het begrijpelijk maken van verslagen en beeldvorming. En een start te maken hoe dit vormgegeven kan worden en welke toepassingen hierbij gebruikt kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan AI-toepassingen.  

  

Op onze website staat een artikel over het eerste onderzoek en de resultaten daarvan.