De Moofie beweegstick

De Moofie beweegstick is een vrij nieuw beweegproduct en is sinds oktober 2019 op de markt. Het bedrijf is voornemens de Moofie ook in andere landen te gaan introduceren. Daarom willen ze eerst meer info vergaren over hoe het hier in Nederland gebruikt wordt en door wie. De Moofie is origineel ontwikkeld met het gebruik door fysiotherapeuten in het achterhoofd, maar wordt vooral gebruikt in verzorgingshuizen voor beweegactiviteiten, door bijvoorbeeld activiteitenbegeleiders of beweegagogen. Inmiddels zijn er zo’n 350 in omloop bij diverse zorginstellingen voor ouderen, zorginstellingen voor mensen met een beperking, enkele scholen en ziekenhuizen. Er verschijnt af en toe een filmpje op social media vanuit onze klanten, maar echt feedback ontvangen ze niet vaak. Ze weten daarom niet bij welke (sub)doelgroepen de Moofie het beste aansluit, welke onderdelen van de Moofie het beste gebruikt worden, en of er behoefte vanuit de markt is aan aanvullende zaken, zoals aanvullende oefeningen, spellen, andere muziek etc. 

Hier is verkennend onderzoek naar gedaan door een student. Daarnaast doet een tweede student onderzoek naar de het gebruik en de toepassing van de Moofie Kids binnen het speciaal onderwijs. 

Sfeerafbeelding Fontys

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Dit project is onderdeel van Moofie.