Sprint naar content

Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen

Met het lectoraat Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen slaan Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis de handen ineen. Zij gaan actief aan de slag om te onderzoeken hoe het werken in Zorg Innovatie Centra bijdraagt aan de continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen en wat dit oplevert in termen van bevlogenheid, werkplezier en behoud.

Over het lectoraat

We staan in Nederland voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Sinds 2020 laat de COVID-19 pandemie het groeiende tekort aan verpleegkundigen zien en is een vergrootglas gelegd op de problemen in de gezondheidszorg. Verpleegkundigen worden niet duurzaam ingezet, crisisbeleid wordt over in plaats van mét verpleegkundigen gemaakt, en het taakgerichte werken leidt tot demotivatie en beperking van de autonomie.

Verpleegkundigen willen datgene doen, waarvoor ze het vak hebben gekozen: waarde toevoegen aan de kwaliteit van patiëntenzorg. Dit vereist dat verpleegkundigen zich hun leven lang blijven ontwikkelen, zodat zij vanuit een actuele en stevige kennisbasis, een constante praktijktheorie en eigen expertisegebied kunnen handelen. Dit is noodzakelijk voor de omgeving om autoriteit toe te kennen aan de verpleegkundige beroepsgroep. De kritische beroepshouding die hierdoor ontstaat draagt bij aan professionele zeggenschap en autonomie. Dit gebeurt echter onvoldoende met als gevolg hoge uitstroom van verpleegkundigen. Een groot deel van de startende verpleegkundigen verlaat het vak vroegtijdig, terwijl de groep van oudere verpleegkundigen moeite heeft zich te blijven ontwikkelen én actief lid te zijn van de beroepsgroep.

Dit lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door een L.INT subsidie.

Placeholder for Fontys video
“Verpleegkundigen willen datgene doen, waarvoor ze het vak hebben gekozen: waarde toevoegen aan de kwaliteit van patiëntenzorg. Dit vereist dat verpleegkundigen zich hun leven lang blijven ontwikkelen”


Lector

Foto van persoon

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen

In juni 2022 is Annemarie aangesteld als lector Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen bij het ETZ, Fontys en Avans Hogeschool. In deze unieke positie voert ze samen met (docent-)onderzoekers, verpleegkundigen én studenten praktijkgericht onderzoek uit en vertaalt de verkregen kennis en inzichten rechtstreeks naar de beroepspraktijk en het onderwijs. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de patiëntenzorg én de professionalisering van (docent-)onderzoekers en verpleegkundigen.

Annemarie startte haar carrière als A-inservice verpleegkundige. Na het behalen van het Intensive Care diploma werkte ze 20 jaar als ic-verpleegkundige in diverse ziekenhuizen in Nederland en Australië.
Sinds 2021 werkt Annemarie in het ETZ als projectleider Verpleegkundig Leiderschap en Wetenschap. Als onderdeel van het programma Verpleegkundige Beroepsontwikkeling 2019-2023 coördineert ze het onderwijsprogramma Verplegingswetenschappen en de Vakgroep Verpleegkundig Wetenschappers. In deze rol stelt Annemarie studenten Verplegingswetenschappen aan en coacht master opgeleide verpleegkundigen in de functie van Verpleegkundig Wetenschapper.


Op 12 mei 2023 sprak Annemarie haar lectorale rede uit. Via deze link is de rede terug te kijken.

Sfeerafbeelding Fontys

Kennisteam

Foto van persoon

A. (Guus) Munten

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Christel Derks

Verpleegkundig Wetenschapper en Promovendus
Foto van persoon

Anne Giesbergen-Brekelmans

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Diane Toll

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Mirjam Valckx

Docent-onderzoeker

Onderzoeksprojecten


Publicaties

Op ‘t Hoog, S. A. J. J., de Vos, A. J. B. M. 2024, Lessons learned from nursing crisis meetings: Qualitative study to evaluate nurses' experiences and needs, Nursing Open, 11:e2037, doi: 10.1002/nop2.2037.
De Vos, A. 2023. Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen - Over leven lang leren, Verpleegkunde, Vol. 38, No. 3, PP. 29-33.
De Vos, A., Pool, I., Jackson, W. 2022, Praktijkcoach als motor voor professionele ontwikkeling, OenG, Vol. 46, No. 5, PP. 20-23, doi.org/10.24078/oeng.2022.9.129093.

De Bot, C. M. A., de Vos, A. J. B. M. 2022, Three-Questions-Method for Coping with the Emotional Burden of Nurses and Nursing Students during COVID-19, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 19, No. 11, PP. 6538, doi: 10.3390/ijerph19116538.

Van Beek-Peeters, J. J. A. M., van den Ende, Z., Faes, M. C., de Vos A. J. B. M., van Geldorp, M. W. A., van den Branden, B. J. L., van der Meer, B. J. M., Minkman, M. M. N. 2022, Decision making in treatment of symptomatic severe aortic stenosis: a survey study in Dutch heart centres, Netherlands Heart Journal, Vol. 30, PP. 423–428. doi.org/10.1007/s12471-022-01676-w.

Van Beek-Peeters, J. J. A. M., van der Meer, J. B. L., Faes, M. C., de Vos, A. J. B. M., van Geldorp, M. W. A., van den Branden, B. J. L., Pel-Littel, R. E., van der Meer, N. J. M., Minkman, M. M. N. 2022, Professionals’ views on shared decision-making in severe aortic stenosis, Heart, Vol. 108, PP. 558-564, doi: 10.1136/heartjnl-2021-320194.
De Vos, A. 2021, Leadership Mentoring in Nursing Research 2.0, Verpleegkunde, Vol. 36, No. 2, PP. 6-8, doi: 10.24078/vpg.2021.6.127521.

De Bot, C., de Vos, A. 2021, Emotionele belasting tijdens en na corona, TVZ - Verpleegkunde in Praktijk en Wetenschap, Vol. 131, No. 2, PP. 37-39, doi: 10.1007/s41184-021-0928-5.

De Vos, A. J. B. M., Boonman-de Winter, L. J. M., Cuijpers, H. F. E. W., Eygendaal, D. 2021, Collaborative Amphia Science C19: Optimizing COVID-19 Research in the Netherlands, Integrative Journal of Nursing and Health, Vol. 4, No. 1, PP. 105-108, doi: 10.18314/ijnh.v4i1.2069.
Van Beek-Peeters, J. J. A. M., van Noort, E. H. M., Faes, M. C., de Vos, A. J. B. M., van Geldorp, M. W. A., Minkman, M. M. N., van der Meer, N. J. M. 2020, Shared decision making in older patients with symptomatic severe aortic stenosis, Heart, Vol. 106, PP. 647-655, doi: 10.1136/heartjnl-2019-316055.

De Vos, A., de Brouwer, B., Olsthoorn, E. 2018, Hoe ervaren verpleegkundigen hun werkomgeving? TVZ - Verpleegkunde in Praktijk en Wetenschap, Vol. 128, No. 6, PP. 44-48, doi: 10.1007/s41184-018-0214-3.

De Vos, A. J. B. M., van Balen, R., Gobbens, R. J., Bakker, T. J. E. M. 2018, Geriatrische Revalidatiezorg: De juiste dingen goed doen, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Vol. 49, No. 1, PP. 12–21, doi: 10.1007/s12439-017-0232-6.

De Vos, A., Vilrokx, C., Olsthoorn, E. 2017, Verpleegkundigen maken het verschil: Programma voor functiedifferentiatie mbo-hbo in Amphia, Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, Vol. 5, PP. 18-24.

Ziylan, C., de Vos, A. J. B. M., van Dam, A., Bakker T. J. E. M. 2017, Gedeelde besluitvorming binnen geriatrische revalidatiezorg: ervaringen van cliënten, mantelzorgers en medewerkers, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Vol, 48, No. 5, PP. 227-228, doi: 10.1007/s12439-017-0227-3.

De Vos, A. 2017, Short communication. Optimal care for frail elderly in transition….lessons learned, Journal of Gerontology & Geriatrics Research, Vol. 6, P. 392, doi: 10.4172/2167-7182.1000392.

De Vos, J. B. M., Bakker, T. J. E. M. 2016, Optimal care for frail elderly in transition, Journal of Advanced Nursing, doi: 10.1111/jan.13079.

De Vos, A. J. B. M., Cramm, J.M., van Wijngaarden, J. D. H., Bakker, T. J. E. M., Mackenbach, J. P., Nieboer, A. P. 2016, Understanding effectiveness of comprehensive geriatric care programs: a multiple perspective approach is preferred, International Journal of Health Planning and Management, doi: 10.1002/hpm.2383.

De Vos, A. J. B. M., Asmus, K. J. E., Bakker, T. J. E. M., de Vreede, P. L., van Wijngaarden, J. D. H., Steyerberg, E. W., Mackenbach, J. P., Nieboer, A. P. 2015, Integrale interventie ter voorkoming van functieverlies bij ouderen tijdens ziekenhuisopname: het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Vol. 46, No. 1, PP. 12-27.

Hartgerink, J. M., Cramm, J. M., de Vos, A. J. B. M., Bakker, T. J. E. M., Steyerberg, E. W., Mackenbach, J. P., Nieboer, A. P. 2014, Situational awareness, relational coordination and integrated care delivery to hospitalized elderly in The Netherlands: a comparison between hospitals, BMC Geriatrics, Vol. 14, No. 3.

De Vos, A. J. B. M., Bakker, T. J. E. M., de Vreede, P. L., van Wijngaarden, J. D. H., Steyerberg, E. W., Mackenbach, J. P., Nieboer, A. P. 2013, The Prevention and Reactivation Care Program: Intervention Fidelity Matters, BMC Health Services Research, Vol. 13, No. 29.

De Vos, A. J. B. M., Asmus, K. J. E., Bakker, T. J. E. M., de Vreede, P. L., van Wijngaarden, J. D. H., Steyerberg, E. W., Mackenbach, J. P., Nieboer, A. P. 2012, Integrated approach to prevent functional decline in hospitalized elderly: the Prevention and Reactivation Care Program (PReCaP), BMC Geriatrics, Vol. 12, No. 7.

Van Gaalen, R. & de Vos, A. 2011, Sociaaleconomische Positie van Ouders en Kinderen naar Herkomst, Bevolkingstrends, Vol. 59, No. 3, PP. 22-27.

Cook, A. G., De Vos, A. J. B. M., Pereira, G., Jardine, A., Weinstein, P. 2011, Use of a total Traffic Count Metric to investigate the Impact of Roadways on Asthma Severity: A Case-Control Study, Environmental Health, Vol. 10, No. 52.

Ljung, K., De Vos, A. J. B. M., Cook, A., Weinstein, P. 2010, ‘Australia and Oceania’ in Medical Geology - A Regional Synthesis, O. Selinus, R. B. Finkelman & J. A. Centeno (eds), Springer, ISBN: 978-90-481-3429-8.

Pereira, G. F., Cook, A. G., De Vos, A. J. B. M., Holman, C. D. ’A. J. 2010, A Case-crossover Analysis of Traffic-related Air Pollution and Emergency Department Presentations for Asthma in Perth, Western Australia, The Medical Journal of Australia, Vol. 193, No. 9, PP. 511-514.

Pereira, G. F., De Vos, A. J. B. M., Cook, A., Holman, C. D.’A. J. 2010, Vector Fields of Risk: A New Approach to the Geographical Representation of Childhood Asthma, Health and Place, Vol. 16, No. 1, PP. 140-146.

Pereira, G., De Vos, A. J. B. M., Cook, A. 2009, Residential Traffic Exposure and Children's Emergency Department Presentation for Asthma: A spatial Study, International Journal of Health Geographics, Vol. 8, P 63.

De Vos, A. J. B. M., Reisen, F., Cook, A., Devine, B., Weinstein, P. 2009, Respiratory Irritants in Australian Bushfire Smoke: Air Toxics Sampling in a Smoke Chamber and During Prescribed Burns, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 56, No. 3, PP. 380-388.

De Vos, A. J. B. M., Cook, A., Devine, B., Thompson, P., Weinstein, P. 2008, Effect of Protective Filters on Fire Fighter Respiratory Health – Field Validation during Prescribed Burns, American Journal of Industrial Medicine, Vol. 52, No. 1, PP. 76-87.

De Vos, A. J. B. M. & A. Cook 2006, Effect of Protective Filters on Fire Fighter Respiratory Health during simulated Bushfire Smoke Exposure in Western Australia, Forest Ecology and Management, Vol. 234, suppl. 1, p. S143.

De Vos, A. J. B. M., Cook, A., Devine, B., Thompson, P., Weinstein, P. 2006, Effect of Protective Filters on Fire Fighter Respiratory Health during simulated Bushfire Smoke Exposure, American Journal of Industrial Medicine, Vol. 49, No. 9, PP. 740-750.

De Vos, A. J. B. M. & J. T. Spickett 2005, The Bellevue (WA) Chemical Fire (2001): An Environmental Health Management Review, Environmental Health, Vol. 5, No. 2, PP. 62-76.


Media en presentaties

Interview | de Vos, A. Carrière maken in de zorg: kansen genoeg, maar het blijft lastig, Ode aan de zorg, 23 april 2024

Van Kollenburg-Kluijtmans, K., Derks, C., De Vos, A. Niet-verpleegkundige taken, onafgemaakte zorg en niet-gepaste zorgtaken op de Spoedeisende Hulp, een cross-sectioneel multicenter onderzoek, Wetenschapsdag, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg, 17 april 2024.

Derks, C., van der Heul, M., Ista, E., de Vos, A., van Dijk, M. Do’s and Don’ts in nursing tasks, a Delphi study, Wetenschapsdag, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg, 17 april 2024.

Niessen, T., Munten, G., Toll, D., Valckx, M., de Vos, A. Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen: onderzoeksprotocol voor actieonderzoek, Wetenschapsdag, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg, 17 april 2024.

Derks, C., van der Heul, M., Ista, E., de Vos, A., van Dijk, M. Prevalence of non-nursing tasks, nursing tasks left undone and low-value nursing care in Dutch academic and tertiary hospitals, a protocol for a cross-sectional validation study, Wetenschapsdag, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg, 17 april 2024.

Van Osch, H. Klomp, A. M., de Vos, A. Leven Lang Ontwikkelen: Wat wil Avans? Avansdag 2024 Avans in verbinding, Koning Willem II Stadion, Tilburg, 11 april 2024.

Munten, G., Giesbergen, A. Cultuurworkshop, Jaarcongres Perspectief in Gezondheid (waar)maken, Avans Hogeschool, Breda, 7 maart 2024.

Derks, C., Cramer-Kruit, J., Arts, L., de Vos, A., van Oostveen, C. Patients’ experiences regarding sleep hygiene in Dutch teaching hospitals: A cross-sectional questionnaire study, Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Conference, Antwerpen, 5-6 februari 2024.

Segers, N., de Vos, A., van Oostveen, C. RENurse Consortium - Optimizing Nursing Research, Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Conference, Antwerpen, 5-6 februari 2024.

Presentatie | Niessen, T. Verpleegkundige groei en innovatie: Hoe combineer je onderzoek, onderwijs én verpleegkundige zorg? Wetenschapsweek Viecuri, 27 november 2023.

Presentatie | De Vos, A. Het lectoraat heeft de sleutel voor zorgtransformatie, 27 | STZ Connect Jaarevent, 12 oktober 2023.

Presentatie | De Vos, A. Dialoogsessie: Hoe houden we de sector aantrekkelijk? Young professionals en bestuurders, Transvorm, 23 juni 2023.

Presentatie | Niessen, T., de Vos, A. Het goede gesprek, Amphia - Leer Innovatie Afdeling, 8 juni 2023.

Presentatie | De Vos, A. Zichtbaarheid en invloed Verplegingswetenschappers, Erasmus MC Wetenschapscafé, 22 maart 2023.

Filmpje | Een korte impressie van de inspiratiebijeenkomst ‘Samenwerken aan werkplezier’ met medewerking van Annemarie de Vos,  Margot Joosen, senior onderzoeker Arbeid & Gezondheid en Geke Snelders, onderzoeker Interprofessionele samenwerking en Werkplezier.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Media aandacht naar aanleiding van de lectorale rede op 12 mei 2023:
Brabants Dagblad, opinie Annemarie de Vos | Bied de mogelijkheid leven lang te blijven leren - opinie Annemarie de Vos

BN de Stem | Opnie Annemarie de Vos

SKIPR. Nieuwe lector ETZ wil dat verpleegkundigen ‘hun leven lang blijven leren’. 15 mei 2023

https://icthealth.nl/nieuws/etz-installeert-lector-continue-professionele-ontwikkeling-van-verpleegkundigen.

https://tilburg.com/nieuws/annemarie-de-vos-nieuwe-lector-etz-bied-verpleegkundigen-kans-hun-leven-lang-te-leren/


https://www.skipr.nl/nieuws/nieuwe-lector-etz-wil-dat-verpleegkundigen-hun-leven-lang-blijven-leren/


https://www.stz.nl/nieuwsberichten/lectoraat-onderzoekt-hoe-verpleegkundigen-zich-blijvend-kunnen-ontwikkelen/


https://www.oozo.nl/nieuws/tilburg/3459820/bied-verpleegkundigen-kans-hun-leven-lang-te-leren


Persoonlijk verhaal | Achter een masker van verdriet - De indringende verhalen achter de COVID-19-cijfers Stichting PALZON, 28 februari 2023

Paneldiscussie | Open Up Verpleegkundigen Lof der Verpleegkunst, 20 mei 2021

Paneldiscussie | De rol van de regieverpleegkundige in de praktijk Avans+, 23 maart 2021

Interview | Drie-vragen-methode: 'Verpleegkundigen kunnen elkaar helpen om het mentaal vol te houden' V&VN Magazine, 22 maart 2021

Animatie | Drie-vragen-methode ZonMw, 15 januari 2021

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Hier geen content plaatsen.

Hieronder komen de projecten verzameld bij elkaar te staan!