Sprint naar content

Learning from a crisis: a qualitative study on how nurses reshaped their work environment

De COVID-19-pandemie heeft bovenop de bestaande wereldwijde tekorten aan verpleegkundigen een aanzienlijke invloed gehad op de werkomgeving van verpleegkundigen, wat op zijn beurt de werkroutines, de werktevredenheid, het behoud en uiteindelijk de patiëntresultaten van verpleegkundigen kan beïnvloeden. Zonder de verwoestende effecten van de pandemie te negeren, bood het ook kansen voor het beroep van verpleegkundige om dingen anders te organiseren en daarmee de werkomgeving van verpleegkundigen te beïnvloeden.


Doel

Deze studie onderzoekt hoe verpleegkundigen omgingen met de veranderingen in hun werkomgeving tijdens de vroege stadia van de COVID-19-pandemie. Het is de verwachting dat deze studie inzichten oplevert over hoe verpleegkundigen leiderschap tonen bij het vormgeven van hun werkomgeving en manieren vinden om met de veranderingen om te gaan.


Aanpak

Een kwalitatieve beschrijvende studie door middel van semigestructureerde interviews. Deelnemers zijn verpleegkundigen (waaronder intensive care-verpleegkundigen), polikliniekassistenten, verpleegkundig managers en management.


Resultaten

Deze studie toont aan dat verpleegkundigen de verantwoordelijkheid namen om hun werkomgeving tijdens de COVID-19-pandemie op een positieve manier opnieuw vorm te geven. Ondersteund door hun management toonden verpleegkundigen leiderschap in het professionaliseren van hun zorg. Hierdoor ontvingen ze respect voor hun kennis en competenties. Bovendien leidde dit tot meer autonome beslissingen over de patiëntenzorg door verpleegkundigen.


Projectteam

Annemarie de Vos, Eline de Kok, Susanne Maassen, Monique Booy, Anne Marie Weggelaar-Jansen

Foto van persoon

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen