Sprint naar content
Foto van persoon

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Annemarie de Vos is lector Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen en is verbonden aan Fontys Mens en Gezondheid, Avans Centre of Expertise Gezondheid, Zorg en Welzijn en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).


Annemarie startte haar carrière als A-inservice verpleegkundige. Na het behalen van het Intensive Care diploma werkte ze 20 jaar als ic-verpleegkundige in diverse ziekenhuizen in Nederland en Australië. Vervolgens nam ze als mature-age student de eerste stappen op het academische pad van Public Health en promoveerde in 2009 aan The University of Western Australia. Na terugkomst in Nederland werkte Annemarie als universitair docent en onderzoeker bij Erasmus School of Health Policy & Management en de Hogeschool Rotterdam.

Sinds 2021 werkt Annemarie in het ETZ als projectleider Verpleegkundig Leiderschap en Wetenschap. Als onderdeel van het programma Verpleegkundige Beroepsontwikkeling 2019-2023 coördineert ze het onderwijsprogramma Verplegingswetenschappen en de Vakgroep Verpleegkundig Wetenschappers. In deze rol stelt Annemarie studenten Verplegingswetenschappen aan en coacht master opgeleide verpleegkundigen in de functie van Verpleegkundig Wetenschapper.

Annemarie is fellow van het door ZonMw gefinancierde programma Leadership Mentoring in Nursing Research 2.0. Als onderdeel van dit programma maakte ze in 2022 een studiereis naar het Orlando Medical Regional Center, Orlando, Florida met als doel inzicht te krijgen in de structuur en processen die professionele zeggenschap van verpleegkundigen ondersteunen. Annemarie is programmacoördinator van het RENurse consortium, dat wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek inzet ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Daarnaast is ze redactielid van Verpleegkunde - Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen.

In juni 2022 is Annemarie aangesteld als lector Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen bij het ETZ, Fontys en Avans Hogeschool. In deze unieke positie voert ze samen met (docent-)onderzoekers, verpleegkundigen én studenten praktijkgericht onderzoek uit en vertaalt de verkregen kennis en inzichten rechtstreeks naar de beroepspraktijk en het onderwijs. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de patiëntenzorg én de professionalisering van (docent-)onderzoekers en verpleegkundigen.


Contact

Foto van persoon

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen