Sprint naar content

Samenwerken aan werkplezier in het ziekenhuis

Gezien de toenemende vraag aan zorg en groeiend tekort aan zorgprofessionals is het belangrijk om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals. Het stimuleren van een positieve werkcultuur en goede samenwerking is een van de manieren om het mentale welzijn en de bevlogenheid van zorgprofessionals te bevorderen. Bevlogen medewerkers die werk doen dat waardevol voor hen is, zijn productiever, verzuimen minder en zijn minder geneigd ander werk te doen.

Om goede zorg te kunnen blijven leveren is het daarom essentieel om te investeren in een positieve werkcultuur en het faciliteren van waardevolle samenwerking. Interprofessionele samenwerking draagt hieraan bij omdat hierbij zorgprofessionals complementair aan elkaar zijn en - steeds in dialoog met de patiënt - komen tot de beste zorg. Voor goede interprofessionele samenwerking is enerzijds een open werkcultuur noodzakelijk. Anderzijds stimuleert deze samenwerking een positieve werkcultuur door gelijkwaardige communicatie tussen professionals, wederzijds begrip en respect, en mogelijkheden om competenties te ontwikkelen.


Doel

Dit project beoogt zorgprofessionals te inspireren, interprofessionele samenwerking te stimuleren en onderzoek naar werkplezier, positieve werkcultuur en duurzame inzetbaarheid te faciliteren.


Aanpak

Door middel van (actie)onderzoek onderzoeken we de haalbaarheid en het effect van interprofessionele samenwerkingsinitiatieven binnen het ETZ. Er worden twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd om 1) het thema samenwerking en werkplezier onder de aandacht te brengen bij zorgprofessionals en ze te inspireren, 2) goede initiatieven van interprofessionele samenwerking binnen het ETZ te inventariseren. Vervolgens wordt een pilot uitgevoerd naar een van de interprofessionele samenwerkingsinitiatieven om de haalbaarheid en effect van o.a. werkplezier en werkcultuur te onderzoeken.

Verwachte resultaten

Inspirerende voorbeelden van interprofessionele samenwerking en wat dit oplevert op het gebied van werkplezier en werkcultuur. Deze resultaten gaan wij delen via publicaties, presentaties en/of door middel van een podcast.

Inspiratiebijeenkomst ‘Samenwerken aan werkplezier’ op 10 november 2023

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Projectteam

Margot Joosen, Annemarie de Vos, Geke Snelders, Manon Enting, Christel Derks.


Kennispartners

Tranzo - Tilburg University

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een We Care subsidie.

Foto van persoon

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen