Sprint naar content
Project

Inzet praktijkcoach en professionele ontwikkeling

Het ETZ heeft al jaren de focus op de professionaliseringsslag binnen verpleegkundige beroepsgroepen. Aangejaagd door de herziening van de verpleegkundige beroepsprofielen die onderscheid tussen de opleidingsniveaus NLQF 4 (mbo) en NLQF 6 (hbo) zichtbaar maken is ETZ in 2014 gestart met het programma Verpleegkundig Leiderschap. Als onderdeel hiervan heeft het ETZ de rol van praktijkcoach ingericht en geïmplementeerd om hbo-verpleegkundigen te coachen op de bachelor competenties in de dagelijkse praktijk.

Tot op heden is de rol van de praktijkcoach alleen geëvalueerd door middel van evaluatieverslagen en intervisiebijeenkomsten. Gezien de grote focus op behoud van verpleegkundigen en het stimuleren van de lerende cultuur bestaat de urgentie om op een wetenschappelijke manier inzicht te krijgen in de bijdrage van de praktijkcoach aan de continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. Hierbij is de vraagstelling: Hoe draagt de inzet van de praktijkcoach bij aan:

1. De professionele ontwikkeling van de verpleegkundige?

2. De professionele ontwikkeling van het zorgteam?

3. De lerende cultuur binnen een (verpleeg)afdeling?

In het onderzoek vergelijken we de verzamelde data (work as done) met de beoogde proces- en uitkomstmaten (work as imagined) zoals beschreven in het artikel: Praktijkcoach als motor voor professionele ontwikkeling van verpleegkundigen (de Vos et al., 2022).

Aanpak

Dataverzameling wordt uitgevoerd door middel van ten minste twee focusgroepen (8-10 participanten per focusgroep) en vijf observaties uit door middel van shadowing.

Verwachte resultaten

Het onderzoek levert inzichten op over de meerwaarde van de rol van de praktijkcoach en aanbevelingen ter onderbouwing van het borgen van deze rol als functie in zorgorganisaties.

Betrokken onderzoekers

Sabine op ’t Hoog, Kyra Schellekens, Annemarie de Vos


Contact

Foto van persoon

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen