Sprint naar content

Drie-vragen-methode om emotionele belasting van verpleegkundigen (i.o.) tijdens de COVID-19 uitbraak te verminderen

Werken in de zorg tijdens de COVID-19 uitbraak vraagt veel van verpleegkundigen (in opleiding). De toestroom van patiënten, de lange werkdagen en het grillige ziekteverloop bij patiënten brengen bij verpleegkundigen gevoelens van stress en angst teweeg. Deze COVID-19 uitbraak treft de verpleegkundigen (i.o.) niet alleen tijdens hun werkzaamheden, maar ook privé en maatschappelijk. Tijdens én na de COVID-19 uitbraak moet er aandacht en ondersteuning zijn voor verpleegkundigen (i.o.) in alle zorgsectoren. Collard & Vermeulen (2020) formuleerden drie vragen voor verpleegkundigen die hun werk moeten doen in deze extreme omstandigheden. De vragen zijn inleidend bedoeld om laagdrempelig in te zetten en als steun om de juiste onderwerpen aan te kaarten in een gesprek. In de vragen wordt een opbouw gehanteerd, waarbij gestart wordt met een vraag die concreet is. Vervolgens keert men naar binnen met een vraag naar emoties. De derde vraag richt zich weer naar buiten.

  1. Welke gebeurtenissen van vandaag zijn je bijgebleven?
  2. Hoe voel je je (lichamelijk en mentaal)?
  3. Heb je genoeg steun?


Doel

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in hoeverre verpleegkundigen (i.o.) ervaren dat het toepassen van drie-vragen-methode bijdraagt aan het effectief omgaan met de emotionele belasting tijdens en na de COVID-19 uitbraak.


Aanpak

We hebben kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel focusgroep interviews met verpleegkundigen en verpleegkundigen in opleiding, die werkten of stage liepen in de ziekenhuis-, GGZ- en VVT-sector. Tijdens de focusgroepbijeenkomsten zijn we ingegaan op de ervaringen tijdens het werken in de zorg gedurende de COVID-19 uitbraak en de potentiële meerwaarde van het toepassen van de drie-vragen-methode voor het omgaan met de emotionele belasting tijdens en na de COVID-19 uitbraak.


Resultaten

Verpleegkundigen (i.o.) hebben tijdens de COVID-19 uitbraak emotionele en fysieke overbelasting ervaren. Verpleegkundigen (i.o.) ervaren peersupport binnen hun eigen team of vanuit de opleiding als positief tijdens hun werkzaamheden in de COVID-19 uitbraak. Het toepassen van de drie-vragen-methode biedt een meerwaarde in het omgaan met deze overbelasting. Deze vragen kunnen zowel in het onderwijs als in de praktijk ingezet worden en als handvatten gebruikt worden tijdens formele en informele onderwijs- en praktijksituaties.


Projectteam

Cindy de Bot, Annemarie de Vos

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door ZonMw COVID-19: Wetenschap voor de praktijk.

Foto van persoon

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen