Sprint naar content

Do’s and don’ts in nursing

De verpleegkundige beroepspraktijk verandert door de toenemende zorgvraag en het enorme tekort aan verpleegkundigen. Daarbij verandert de rol van verpleegkundigen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ met het accent op preventie en zelfmanagement. Diverse studies tonen aan dat verpleegkundigen veelvuldig niet-verpleegkundige taken uitvoeren. Hierdoor komen zij vaak niet toe aan taken die juist wel tot hun takenpakket horen. Gezien de ontwikkelingen in de gezondheidszorg (en binnen het verpleegkundig domein) is het noodzakelijk om het verpleegkundig takenpakket te herzien en te valideren.


Doel

Dit project richt zich op het inzichtelijk maken van uitgevoerde niet-verpleegkundige taken, onafgemaakte zorgtaken en niet-gepaste zorgtaken door verpleegkundigen werkzaam op afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast worden de Non-Nursing Tasks (NNT) vragenlijst, de Nursing Tasks Left Undone (NTLU) vragenlijst - aangevuld met niet-gepaste zorgtaken - herzien en gevalideerd.


Aanpak

  1. Delphi studie met betrekking tot de NNT en NTLU-vragenlijsten aangevuld met niet-gepaste zorgtaken.
  2. Cross-sectionele validatiestudie naar de niet-verpleegkundige taken, onafgemaakte zorgtaken en niet-gepaste zorgtaken.
  3. Flashmob-studie naar onnodige en/of te lang uitgevoerde verpleegkundige interventies.
  4. Studie (methode volgt) naar de rol van verpleegkundigen, Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist in de toepassing van preventiezorg.
  5. Interventiestudie (details volgen).

Verwachte resultaten

  • Herziene en gevalideerde vragenlijst voor de de Non-Nursing Tasks (NNT) vragenlijst, de Nursing Tasks Left Undone (NTLU) vragenlijst - aangevuld met niet-gepaste zorgtaken.
  • Inzicht in de niet-verpleegkundige taken, onafgemaakte zorgtaken en niet-gepaste zorgtaken op klinische verpleegafdelingen.
  • Inzicht in hoeverre onnodige of te langdurende verpleegkundige interventies worden uitgevoerd bij ziekenhuispatiënten.
  • Inzicht in hoe verpleegkundigen, Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten preventiezorg uitvoeren.


Kennispartners

Erasmus MC

Projectteam

Christel Derks, Annemarie de Vos, Erwin Ista Monique van Dijk

Foto van persoon

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen