Sprint naar content

Verpleegkundig Crisis Overleg: Lessons Learned

Om de communicatie te verbeteren en de inbreng van verpleegkundigen in de beslissingen van de Raad van Bestuur - tijdens de COVID-19 pandemie - te faciliteren, heeft de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) in een ziekenhuis een bottom-up verpleegkundige crisiscommunicatiestructuur opgezet. Dagelijkse Verpleegkundig Crisis Overleggen (VCOs) stelden verpleegkundigen in staat kwesties te bespreken die van invloed waren op de verpleegkundige praktijk, waaronder social distancing, de mentale gezondheid en agressie van bezoekers. Leden van de VAR ondersteunden verpleegkundigen bij het verhelderen van de problemen en het versterken van eigenaarschap en leiderschap. Daarnaast fungeerde de VAR als intermediair tussen de verpleegkundigen en het Crisis Management Team.


Doel

Het doel van deze studie is om de ervaringen van verpleegkundigen met het VCO te evalueren en de behoeften van verpleegkundigen met betrekking tot de toekomstige bestuursstructuur te identificeren.


Aanpak

Hybride focusgroepen met verpleegkundigen - die deelnamen aan het VCO - zijn gehouden in februari 2022.


Resultaten

Verpleegkundigen hebben het VCO ervaren als een positieve en versterkende infrastructuur, die gelegenheid biedt om zich uit te spreken en ervaringen en zorgen te delen. Deze nieuwe infrastructuur is een veelbelovende strategie om verpleegkundigen te betrekken tijdens een pandemie en om verder te bouwen aan een professionele bestuursstructuur.

Projectteam

Sabine op ’t Hoog, Annemarie de Vos

Foto van persoon

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen