Sprint naar content

RENurse

RENurse (Research and Education in Nursing) is een samenwerkingsverband dat wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek inzet ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg in ziekenhuizen. Kenmerkend voor RENurse is dat de onderzoeksthema’s door de beroepspraktijk worden aangedragen en dat de onderzoeken door verpleegkundig onderzoekers en verpleegkundigen worden opgezet en uitgevoerd in samenwerking met hogescholen en universiteiten. Met het wetenschappelijk onderzoeksprogramma draagt RENurse bij aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van verpleegkundige kennis in het ziekenhuis.

Verpleegkundigen hebben grote invloed op de uitkomsten van zorg, zowel op het niveau van de individuele patiënt als op de zorg als geheel. Hierdoor is er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht ontstaan voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundigen in ziekenhuizen. Het versterken van de evidence based verpleegkundige zorgverlening beïnvloedt niet alleen de uitkomsten voor patiënten in gunstige zin, maar heeft tevens een positief effect op de werkbeleving van verpleegkundigen, doordat het de zeggenschap over de eigen praktijkvoering vergroot. Daarnaast werkt het stimulerend in de interdisciplinaire samenwerking met medici en paramedici. Naast deze beoogde effecten genereert verpleegkundig onderzoek wetenschappelijke output in de vorm van publicaties en presentaties.


Consortium

RENurse is begin 2017 gestart op initiatief van bestuurders, managers, verpleegkundig onderzoekers van tien Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen in samenwerking met Marieke Schuurmans. Alhoewel het onderzoeksprogramma aanvankelijk gericht was op de oudere patiënt in het ziekenhuis, is de focus sinds 2020 verbreed en bevat alle thema’s met betrekking tot de verpleegkundige beroepsinhoud, beroepsontwikkeling en organisatie van zorg. De onderzoeken worden uitgevoerd door verpleegkundig onderzoekers en verpleegkundigen binnen het consortium van - inmiddels - veertien STZ-ziekenhuizen.


Stuurgroep

Elze Bent, Monique Dings, Jeroen Dikken, Annemarie de Vos, Hester Vermeulen

Foto van persoon

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen