Sprint naar content
Project

Hoe houd jij het leuk? Een verdiepende dialoog tussen ervaren verpleegkundigen

Het doel van dit project is het verzamelen van ervaringen en inzichten van ervaren verpleegkundigen en om samen na te denken over manieren om het vak aantrekkelijk te houden en professionals te behouden voor de zorg.

Wat houdt het project in?

Dit project wordt uitgevoerd door middel van responsieve evaluatie. Een essentieel kenmerk hiervan is dat de uitkomsten niet vooraf worden bepaald door de onderzoekers, maar in samenwerking met belanghebbenden gedurende het onderzoeksproces worden vastgesteld.

Fase 1 - Beginsituatie in kaart brengen

Aan de basis van dit type onderzoek staan de narratieven die mensen zichzelf en elkaar vertellen. Niet zelden heeft een verhaal of narratief een of meerdere thema’s. Deze thema’s worden in dit onderzoek opgehaald vanuit de gesprekken met verpleegkundigen uit verschillende velden waarbij de overall vraag is: ‘Hoe houden verpleegkundigen ‘het leuk’ binnen hun werk’? In dit onderzoek betekent ‘Het leuk houden’ hoe verpleegkundigen alert, leergierig en waarderend in het werk blijven staan. Zeker ook wanneer verpleegkundigen al langere tijd werkzaam zijn in het vak. Er worden interviews gehouden met verpleegkundigen uit verschillende velden, waarbij voor de selectie van de deelnemers het principe van maximum variation sampling geldt. Dit wordt gedaan om een zo breed mogelijk scope aan ervaringen naar boven te halen. Op welke wijze de narratieven teruggekoppeld gaan worden is deels afhankelijk van de rijkheid ervan. Daarnaast wordt de voorkeur voor terugkoppeling - gezien het co-creatief karakter van de responsieve benadering - besproken met de deelnemers. Voorbeelden van terugkoppeling zijn een gedicht (Haiku) of een poster met onderschrift.

Fase 2 - Het responsieve gesprek middels verhalenworkshops

De thema’s voor de verhalenworkshop worden vastgesteld door de thema’s die de verpleegkundigen aandragen. Bij de verhalenworkshop worden op basis van de analyse van de interviews (gestileerde) verhalen geschreven die betrekking hebben op de centrale thema’s (resultaten) uit de interviews. De verhalen hebben een persoonlijk karakter, omdat ze verbonden worden aan illustratieve citaten en uitspraken van deelnemers. De verhalen worden op posters geëtaleerd waarbij ze voor iedereen te lezen zijn. De verhalen en uitspraken zijn de aanleiding om het gesprek te voeren tussen de respondenten. Enerzijds is de doelstelling member check en anderzijds brengt de dialoog verdieping en nadere concretisering aan. Niet alleen de voorbeelden die al genoemd zijn, maar ook het gesprek over de mogelijke lessen die hieruit te trekken zijn bieden handvatten voor verpleegkundigen.

Fase 3 - Agenda voor verdere onderhandeling

Als onderdeel van het inhoudsrijke gesprek wordt met de deelnemers besproken:
•Wie betrokken wil blijven bij het schrijven van en/of presenteren van de producten die volgen uit dit project.
•Op welke wijze de bredere groep op de hoogte gehouden wil worden (geïnformeerd) van dat wat er voortvloeit uit dit traject.
•Het is niet ondenkbaar dat tijdens de verdiepende dialoog issues naar voren komen die nu niet opgepakt kunnen worden. De mogelijkheden en onmogelijkheden van een vervolg bespreken is onderdeel van de afronding van het project.


Partner

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Betrokken onderzoekers
Annemarie de Vos, Theo Niessen, Eveline van den Bos (BKV), Monique Eland (BKV)

Foto van persoon

Dr. Annemarie (J.B.M.) de Vos

Lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen