Sprint naar content

Thema's

Thema's


Met praktijkgericht onderzoek en innovatie richten we ons binnen het Centre of Expertise Health op drie thema’s: gezondheidsvaardigheden, gezonde fysieke en sociale leefomgeving en samenzorg voor de toekomst.

Gezondheidsvaardigheden

Om een eerlijke kans te hebben op een gezond leven, is het in staat zijn om voor de eigen gezondheid te kunnen zorgen een voorwaarde. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het thema ‘gezondheidsvaardigheden’ besteedt daar aandacht aan. We kijken daarbij in de eerste plaats naar informatievaardigheden en digitale vaardigheden met betrekking tot gezondheidsonderwerpen. Daarnaast kijken we naar de rol van (toekomstige) professionals daarin en de (cultuur)sensitiviteit in hun werkzaamheden. Daarbij zetten wij sterk in op inclusief onderzoek en co-creatie met gebruikers met lage gezondheidsvaardigheden.

Sfeerafbeelding Fontys

In samenwerking met

Contact

Foto van persoon

Prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters

Lector Health Innovations & Technology | Fontys Paramedisch

Foto van persoon

Dr. Ir. A.A.G. (Anne-mie) Sponselee

Docent-onderzoeker

Sfeerafbeelding Fontys

Gezonde fysieke en sociale leefomgeving

Een gezonde leefomgeving draagt direct bij aan gelijke kansen op gezondheid en het terugdringen van gezondheidsverschillen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een schonere lucht en een groene omgeving, maar ook om een goede sociale en financiële omgeving - denk aan stabiel inkomen, waardoor je bestaanszekerheid hebt. Het is dus belangrijk dat we blijven inzetten op een gezonde leefomgeving die mensen en hun netwerk stimuleert tot participatie, ontmoeting en een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld door te werken aan beweegvriendelijke omgevingen in de wijk, op het werk en op school, of door te bouwen aan een sociale leefomgeving waarin mensen zich vaardig voelen om zelf en samen te zorgen voor een gezond leven.

Contact

Foto van persoon

Dr. E.C. (Eric) Schoenmakers

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Dr. C.J. (Cees-Jan) Pen

Lector De ondernemende regio
Foto van persoon

Dr. K. (Kyra) Theunissen

Docent-onderzoeker

Samenzorg voor de toekomst

Zorg en welzijn zijn volop in beweging. We zien bijvoorbeeld de vraag naar zorg toenemen, terwijl er steeds minder mensen in de zorg werkzaam zijn. Ook het werk van verpleegkundigen en andere professionals verandert. Ze werken steeds meer samen met zorgvragers (patiënten), mantelzorgers, familie, vrienden en buren. Daarnaast groeit de inzet van technologie in de zorg. Ook dat brengt uitdagingen met zich mee.

Netwerk

Fontys wil bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen. Daarom onderzoeken en versterken we ‘samenzorg’. Dat betekent zorgen voor jezelf, in combinatie met zorg door een netwerk van personen en (zorg)organisaties, ondersteund door (technische) hulpmiddelen.

Dagelijks leven

Wij ontwerpen oplossingen, in samenwerking met alle betrokkenen. We vinden het belangrijk dat iedereen op zijn eigen manier kan meedoen. In onze aanpak zijn we creatief, kijken we kritisch naar het proces en gebruiken we kennis en ervaringen uit het verleden. Zo ontwikkelen we samen kennis, die mensen in hun dagelijkse leven kunnen toepassen. Kennis die mensen ondersteunt bij lichamelijke, geestelijke of sociale uitdagingen. Ons doel: mensen zo lang mogelijk een betekenisvol leven laten leiden, met aandacht voor de eigen regie.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Foto van persoon

Dr. T.J. (Teatske) van der Zijpp

Lector Technologie in het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving