Sprint naar content
Project

WIN project

Over het onderzoek


Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Werkgroep Onderzoek, bestaande uit twee senior onderzoekers, twee junior onderzoekers, een promovendus en een onderzoeksleider. In de eerste twee jaar staat de vraag centraal: wanneer is er sprake van kwaliteit van professionele werkplaatsen en wat is daarop van invloed? In de daaropvolgende jaren gaat het dan om de vraag: hoe moet een instrument eruitzien dat de kwaliteit van professionele werkplaatsen in kaart kan brengen en bevorderen? Het onderzoek volgt een aanpak die is geïnspireerd door de Realistic Evaluation (RE) benadering van Pawson en Tilly (1997). De centrale vraag die met deze methode kan worden beantwoord is: wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheden? Het gaat om het vinden van context-mechanisme-uitkomst patronen die als basis dienen voor de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument. Participatie van belanghebbenden staat in deze aanpak centraal: de perspectieven, ervaringen en kennis van docenten, studenten, cliënten, onderzoekers, praktijkmedewerkers, managers en andere betrokkenen vormen een belangrijke input in alle fasen van het project.

De achtereenvolgende fasen met output zien er als volgt uit:  

Fase opbrengsten
1: literatuurstudie naar PW en praktijkverkenning van PWWerkmodel met dimensies van kwaliteit
2: zes casestudies waarin PW diepgaander worden onderzocht met actieve betrokkenheid van stakeholders.Een gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijk referentiekader met betrekking tot PW
Een verder uitgewerkt model met indicatoren voor kwaliteit als basis voor de ontwikkeling van het instrument
3: ontwikkeling van een instrument om de kwaliteit van PW te versterken met actieve deelname PW (co-design).Een (zelf)beoordelingsinstrument, dat als doel heeft in kaart te brengen wat de kwaliteit is van een PW op specifieke dimensies via indicatoren.
Modulen met bijbehorende instrumenten ter bevordering van de kwaliteit van PW
4: verdere specificatie, aanpassing en disseminatie van het instrument.Doorontwikkeld instrument om kwaliteit van PW te evalueren en te vergroten
Een handleiding, advies en/of begeleidingstraject dat op maat is in te zetten binnen PW in gebruik van het instrument.
Een groeiende pool van docenten en praktijkmedewerkers die deskundig zijn in het faciliteren van het gebruik van het instrument met bijbehorende verbeterprocessen binnen PW
Sfeerafbeelding Fontys

Projectgroep

Miranda Snoeren - TeunissenProjectleider en werkgroepleider onderzoek
Kevin TheunissenProjectmanager en werkgroepleider communicatie
Carla de KroonProjectmedewerker

Werkgroep onderzoek

Michel DuinkerkePromovendus
Petra SwennenhuisOnderzoeker
Danielle QuadakkersJunior onderzoeker
Jeroen BovensJunior onderzoeker

Sleutelfiguren

Nicole EbbenCoördinator Sociaal Innovatie Centrum, Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
Miranda Snoeren-TeunissenLector Professionele Werkplaatsen
Petra van den BrandCoördinator Praktijk, Fontys Hogeschool Sociale Studies
Jeroen BovensCoördinator Partnerships Fontys Sportkunde, Fontys Sporthogeschool
Roderick WondergemProjectleider Professionele Werkplaatsen, Fontys Paramedische Hogeschool
Leonie SteenisProjectmanager Centra voor pedagogische innovatie (CPI), Fontys Hogeschool Pedagogiek
Guus MuntenTeamleider Zorginnovatiecentra en Zorginnovatienetwerken, Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
Ellen van Straalen - van GeffenCoördinator Sociaal Innovatie Centrum Werkgeluk, Fontys Hogeschool HRM en psychologie
Iris MiddendorpOnderzoeker en docent bij Fontys Hogeschool Sociale Studies
Gerrie ZwartjesUitvoeringsmanager Strijp TQ, Fontys Hogeschool ICT


Community

Nieuwsbrief

Tweemaal per jaar wordt een nieuwsbrief verstuurd met belangrijke hoogtepunten uit de maanden ervoor. Geen nieuws over het WIN-project missen?

Ik meld mij aan


Contact

Contactpersoon | Kevin Theunissen

0885070296
winproject@fontys.nl

Publicaties

Snoeren, M., Quadakkers, D. & Moresi, S. (2021). De Professionele Werkplaats: lerend en onderzoekend samenwerken in een centrum voor pedagogische innovatie. Sozio, 1, 22-27. https://www.sociaaldigitaal.nl/p/lerend-en-onderzoekend-samenwerken-in-een-centrum-voor-pedagogische-innovatie/6299

Gepubliceerd artikel in Onderwijs Innovatie 'Professionele werkplaatsen: lerend en onderzoekend samenwerken'

Flyer Professionele Werkplaatsen: download flyer NL en flyer ENG of download inlegger NL en inlegger ENG

Factsheets casestudies fase 2: download case 1, case 2, case 3 en case 4


Publicaties

Snoeren, M., Quadakkers, D. & Moresi, S. (2021). De Professionele Werkplaats: lerend en onderzoekend samenwerken in een centrum voor pedagogische innovatie. Sozio, 1, 22-27. https://www.sociaaldigitaal.nl/p/lerend-en-onderzoekend-samenwerken-in-een-centrum-voor-pedagogische-innovatie/6299

Gepubliceerd artikel in Onderwijs Innovatie 'Professionele werkplaatsen: lerend en onderzoekend samenwerken'

Flyer Professionele Werkplaatsen: download flyer NL en flyer ENG of download inlegger NL en inlegger ENG

Factsheets casestudies fase 2: download case 1, case 2, case 3 en case 4

In de media

Citydeal schreef een artikel over het WIN-project


Professionele werkplaatsen

Uitleg van de definitie van professionele werkplaatsen en wat het bijdraagt aan de organisatie en student.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Samenwerking

Het doel van samenwerken en de praktijkervaring rondom samenwerking belicht vanuit verschillende perspectieven.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

WIN-project 2018-2021

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.Presentaties 2019 selectie:

Moresi, S., Bovens, J. & Snoeren, M. Learning, working & researching in cross-sector collaborations: which factors are essential? Presentatie EAPRIL annual conference, University of Tartu, Tartu, Estonia, 28-11-2019.

Duinkerke, M. & Snoeren, M. (2019). Collaborative learning, researching and working: Defining and positioning professional workplaces. Presentatie EAPRIL annual conference, University of Tartu, Tartu, Estonia, 27-11-2019.

Swennenhuis, P & Quadakkers, D. Professional Workplaces in practice: validating a model for collaborative learning, researching and working. Presentatie EAPRIL annual conference, University of Tartu, Tartu, Estonia, 27-11-2019.

Moresi, S. & Bovens, J. Learning, working & researching in Professional Workplaces: which factors are essential? Presentatie PME, Utrecht, the Netherlands, 12-11-2019.

Duinkerke, M., Swennenhuis, P., Moresi, S. & Snoeren, M. Leren en ontwikkelen in professionele werkplaatsen: de ontwikkeling van een theoretisch model. Presentatie OnderwijsResearchDagen. Open Universiteit Heerlen, Nederland, 26-06-2019.

Moresi, S., Snoeren, M., Swennenhuis, P. & Duinkerke, M. Professionele werkplaatsen: de betekenis van interorganisationele samenwerking voor leren en ontwikkelen. Rondetafelgesprek OnderwijsResearchDagen. Open Universiteit Heerlen, Nederland, 28-06-2019.

Duinkerke, M. & Moresi, S. Professionele werkplaatsen: een model voor lerend en onderzoekend samenwerken. Workshop Jaarcongres Vereniging Hogescholen, ’s Hertogenbosch, 09-05-2019.

11 november 2021

Interesse in de vraag wat professionele werkplaatsen je kunnen bieden? Spreken hybride leeromgevingen, multidisciplinair samenwerken en innoveren in de beroepspraktijk je aan? Dan is dit congres iets voor jou! Tijdens deze dag begeef jij je op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk. Doel hierbij: elkaar ontmoeten, best practices delen, en leren met en van elkaar. Tevens wordt hiermee het project Werkplaats Instrumentarium (WIN) afgesloten.

Sfeerimpressie

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Voor wie

Professionals uit het werkveld, docenten, studenten, managers, bruggenbouwers, onderzoekers en andere geïnteresseerden in het leren en werken op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk.

Programma

Tussen 10.45 uur en 14.30 uur zijn er interactieve sessies, een postermarkt, etalages en een digitaal bezoek aan een PW in diverse rondes.
Op verschillende manieren word je geprikkeld en geïnspireerd om het werken op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk verder te verkennen en toe te kunnen passen.

Vragen die centraal staan tijdens deze werksessies zijn o.a.:

  • Hoe ziet een professionele werkplaats er in de praktijk uit? En wat gebeurt daar?
  • Wat is de winst van een professionele werkplaats?
  • Wat zijn belangrijke bouwstenen voor duurzame ontwikkeling van hybride leeromgeving?
  • Hoe kun je binnen een professionele werkplaats leren bevorderen vanuit diverse disciplines, en wat levert dit op?
  • Welke instrumenten kunnen de samenwerking binnen professionele werkplaatsen bevorderen? En hoe werkt dit?
  • Hoe kunnen elementen van participatief onderzoek bijdragen aan het samen professionaliseren in teams?
  • Hoe kunnen docenten hun studenten binnen een professionele werkplaats het best begeleiden in hun leerproces, samen met hun collega’s op de werkvloer?
Sfeerafbeelding Fontys

Interactieve sessies
Miranda Snoeren & Peter BosG.R.O.E.I. – Vijf aandachtspunten voor het ontwikkelen van een HLOOnderwijs, werkveld en burgers ontmoeten elkaar steeds vaker binnen hybride leeromgevingen: plekken waar samen wordt geleerd, gewerkt en geïnnoveerd. Hoewel hybride leeromgevingen veel kansen bieden op het gebied van leren en innoveren, zien we geregeld initiatieven rondom hybride leeromgevingen stranden. Vaak hangt dit samen met een onduidelijke doelstelling, gebrekkige interorganisationele samenwerking of een matig ontwerp van de hybride leeromgeving. Deze sessie heeft als doel antwoord te geven op de vraag wat belangrijke ingrediënten zijn voor duurzame ontwikkeling van hybride leeromgevingen en deze ingredienten te spiegelen aan je eigen praktijk. Ben je betrokken bij een hybride leeromgeving en/of ben je geïnteresseerd in de doorontwikkeling hiervan? Dan is deze sessie echt iets voor jou!
Frans van MilSamenwerken in de wijk om met elkaar te lerenDe professionele werkplaats (PW) bij WIJeindhoven heeft als doel om het leren vanuit en met verschillende perspectieven, disciplines en talenten te bevorderen ten dienste van een krachtige wijk. Gelijkwaardigheid, zelf- en samenredzaamheid en nieuwsgierig zijn naar de ander zijn onderliggende pijlers die als basis dienen van de PW. Je bent van harte welkom bij onze sessie en ervaar hoe wij gezamenlijk leren voor society, een wijk en stad waar iedereen er toe doet.
Ingeborg WoltersLeren van en met elkaar middels spiegelgesprekken.Binnen Vitalis, Thebe en de Wever vindt een onderzoek plaats rondom het thema autonomie. Om te onderzoeken hoe de autonomie van cliënten bevorderd kan worden, worden leermethodieken ingezet. Eén van deze leermethodieken is het spiegelgesprek. In de workshop zoomen we eerst even in op het onderzoek en de leermethodieken. Daarna ervaren deelnemers hoe het is om een spiegelgesprek bij te wonen. Dit doen we aan de hand van het thema leren van en met elkaar. Hiermee willen we laten zien hoe het spiegelgesprek bijdraagt aan interprofessioneel leren. De leermethodiek kan interprofessioneel en op alle niveaus ingezet worden.
Annemiek HoppenbrouwersThe Good, the Bad and the UglyWe starten met een korte introductie over onze PW’s en onze visie daarop. Daarna zoomen we in op succes- en faalfactoren in door middel van een quizachtige werkvorm. We gaan in op werkzame factoren in het dynamische en complexe werkveld van de pedagogiek, waarin alles draait om de relatie, ook tussen professionals in PW’s.
Danny BloksDe Talenthub: lessons learned van een startende hybride leeromgevingSinds februari 2021 leren, werken en onderzoeken Rabobank en Fontys professionals samen in een hybride leeromgeving (HLO). Deze HLO noemen we ‘de Talenthub’: een plek waar complexe authentieke vraagstukken vanuit interdisciplinair oogpunt worden opgepakt. In deze sessie blikken we op interactieve wijze terug op de totstandkoming van dit interorganisationele samenwerkingsverband, delen we onze ‘lessons learned’ en gaan we graag in op mogelijke vragen van deelnemers zoals: - Wat moet je allemaal doordenken als je een hybride leeromgeving start? - Wanneer weet je dat je klaar bent om een hybride leeromgeving te beginnen? - Wat zijn belangrijke aandachtspunten als het gaat om rol- en taakverdeling? - Hoe draag je zorg voor duurzame doorontwikkeling van een hybride leeromgeving? Door middel van beeld en geluid geven we een inkijkje in de manier van werken binnen de Talenthub. Aan het woord komen Rabobankmedewerkers, Fontys studenten en Fontys docenten (HRM, Toegepaste Psychologie en/of ICT).
Derk Bransen en Maartje KunenLeven lang leren en professionele ontwikkeling : werkplekleren binnen Partnerships SportkundeIn deze sessie vertellen wij over hoe wij binnen de opleiding Sportkunde invulling geven aan werkplekleren leunend op Partnerships Sportkunde die wij hebben op- en uitgebouwd met 9 partijen uit het werkveld. Deze partnerships betreffen duurzame samenwerkingsconstructies met gemeenten uit Noord-Brabant en Limburg waar eerste en tweedejaars Sportkundestudenten werkplekleren. Met de partnerships wil Fontys Sporthogeschool het curriculum beter laten aansluiten bij de actuele beroepspraktijk. Hiermee kan het fundament gelegd worden voor een kritische beroepsbeoefenaar die praktijkgericht onderzoek kan verrichten, theoretisch onderbouwde keuzes kan maken en theorie kan toepassen in praktijk. Kortom, de partnershipconstructie belichaamt een gezamenlijke ambitie om te leren, te groeien en te ontwikkelen.
Jolijn Jansen, Mariëlle Taks, Suzanne van KuijkHybride leren in het Fontys ICT InnovationLab: hoe hybride zijn we nu eigenlijk?Fontys Hogeschool ICT startte in 2018 het InnovationLab op Strijp TQ. Een omgeving waarin alle derde - en vierdejaars studenten samen met werkveldpartners, docenten en onderzoekers werken aan innovatie. Een belangrijk principe van deze hybride leeromgeving is dat iedereen leert. Door het uitvoeren van een meerjarig onderzoek hebben we inzichten opgedaan hoe deze ambitie vorm krijgt en wat de impact is op het leren van iedereen die participeert. In deze sessie scheppen we een beeld van de huidige situatie en uitdagingen van het Fontys ICT InnovationLab op het gebied van ‘samen leren’. We merken dat het aannemen van een lerende houding voor docenten en werkveldpartners niet vanzelf gaat. Daar is meer voor nodig. Het vraagt o.a. om het loslaten van oude rollen en patronen, het nemen/krijgen van voldoende tijd en de intentie om iets nieuws te willen leren. We brengen middels praktijkvoorbeelden enkele uitdagingen aan de orde en gaan hier graag samen met deelnemers over in gesprek. Vragen als: hoe kom je als docent uit de waan van de dag en hoe trigger je een lerende houding bij een werkveldpartner? passeren tijdens deze sessie de revue.
Sofie Moresi en Jeroen BovensBruggenbouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld: hoe doe je dat?Nieuwsgierig naar bruggenbouwers en hun rol in deze leerwerkomgevingen? Neem dan deel aan deze interactieve workshop. Op een actieve wijze exploreer je de betekenis voor de rol en professionalisering van de docent, die een sleutelpositie vervult in het ontwikkelen van dergelijke omgevingen.
Petra Swennenhuis, Bram Lemmen, Jeroen BovensSamen werken en samen leren in een innovatieve leeromgeving, hoe doen we dat?Tijdens deze sessie maakt u op een diepgaande manier kennis met de wijze waarop studenten, professionals uit werkveld en onderwijs samen werken en leren binnen specifieke vorm van een hybride leeromgeving, namelijk een professionele werkplaats (PW). Tegelijkertijd krijgt u inzicht in de manier waarop betrokkenen bij een PW het Ontwikkelingsinstrument Lerend en Onderzoekend Samenwerken (O-LOS) hebben ingezet voor de evaluatie en doorontwikkeling van hun PW.
Jolijn van Roessel-Pijnenburg , Annette van Kuijk, Annelies van der NeutSchoenmaker kom los van je leest. Discipline-overstijgend leren bij Tolbrug revalidatie: focus op leerproces i.p.v. inhoud.We laten een filmpje zien van een student die op een leerunit aan een leerdoel werkt door een handeling uit te voeren bij een patient met daarin de leerprocesbegeleider op de achtergrond. Vervolgens gaan we met de deelnemersgroep (die allemaal een andere discipline zullen hebben dan deze student) deze student van feedback/forward voorzien. Lukt het om goede feedback te geven aan iemand van een andere discipline? Hoe pak je dat aan? Vervolgens is er ruimte voor discussie.
Wina Smeenk, Anja KöppchenHet Co-Design Canvas – een praktisch en empathisch instrument om gezamenlijk maatschappelijke impact te maken.In deze interactieve sessie presenteren we en ervaren jullie een praktisch instrument om samenwerking met verschillende stakeholders op te zetten, uit te voeren en/of te evalueren. Daarbij staat o.a. het faciliteren van een gelijkwaardige, open en transparante dialoog centraal, alsook het bieden van een gezamenlijke taal en methode om op het co-design proces te reflecteren. We gaan met elkaar in gesprek over de uitdagingen rondom samenwerken binnen professionele werkplaatsen, de belangen, kennis, invloed en rollen van verschillende stakeholders, en hoe het co-design canvas als middel en methode kan worden ingezet om samenwerktrajecten te faciliteren en te ondersteunen.
Petra PoelmansGeef richting aan jouw hybride leeromgevingWelke ambitie heb je met de hybride leeromgeving? Hoe organiseer je de samenwerking? Hoe geef je de hybride leeromgeving vorm? Aan de hand van het Fontys Raamwerk Hybride Leeromgevingen kun je een antwoord formuleren op deze vragen. Het Raamwerk helpt je, naast het bepalen van je ambitie, in kaart te brengen waar de hybride leeromgeving op dit moment staat. Tijdens deze interactieve sessie gaan we samen ontdekken hoe je met het Raamwerk aan de slag kunt. Je gaat, in spelvorm, in dialoog over de positie en de ambities van de verschillende hybride leeromgevingen.
Etalage
Petra Poelmans en Martijn BroersVanuit het practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen van Scalda wordt een bijdrage geleverd aan de conferentie in de vorm van een Etalage. We presenteren de rijkheid aan hybride leeromgevingen binnen Scalda en zoomen verder in op enkele van die leeromgevingen.
Janneke van den HeuvelHet ontwikkelinstrument; in de praktijk! Het ontwikkelinstrument is onder andere uitgerold binnen het Sociaal Innovatiecentrum (SiC) Zorg en Wél-zijn. Tijdens deze sessie wordt een praktijkvoorbeeld centraal gesteld waarbij de drie fases van het ontwikkelinstrument besproken worden; hoe zien de fases van voorbereiding, uitvoering en ontwikkeling eruit in de praktijk? De verschillende perspectieven (onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk) worden besproken en er wordt aangegeven wat de meerwaarde van het ontwikkelinstrument kan zijn voor de (door-)ontwikkeling van – hybride - leeromgevingen.
Henderijn Heldens en Anje RosHenderijn Heldens en Anje Ros hebben een aanpak (toolkit) ontwikkeld voor teams of werkgroepen om op een systematische, onderzoeksmatige wijze samen te werken aan een complexe innovatie. Tijdens deze aanpak wordt het vraagstuk geanalyseerd, wordt literatuur besproken en experts geraadpleegd en verschillende mogelijke handvatten die kunnen bijdragen aan de innovatie verkend. Op basis hiervan wordt een handvat of tool ontwikkeld en uitgeprobeerd in de praktijk. Dit kan van alles zijn. De ontwerpaanpak bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur, waarvoor agenda’s en werkvormen worden aangereikt en die je door het proces leiden. De ontwerpaanpak leidt niet alleen tot een praktische tool, maar ook tot leeruitkomsten bij de deelnemers (ontwerpvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, inhoudelijke expertise, netwerkvaardigheden en samenwerkingsvaardigheden). Tijdens deze workshop demonstreren we de aanpak en laten de materialen zien. Ook laten we een aantal voorbeelden van opbrengsten zien, vanuit het onderwijsdomein.
Posters
Maria CustersLeer-en ondersteuningsbehoeften van teams die samen werken aan connectiviteit van onderwijs-en beroepspraktijk: een synthese van de literatuurHet beroepsonderwijs werkt al sinds jaar en dag samen met organisaties uit de beroepspraktijk. Daar waar het vroeger vooral om afstemming ging, is die samenwerking in de afgelopen 10 jaar steeds vaker te typeren als ‘cocreatie’. Dat komt in het bijzonder tot uiting in de vele (hybride) leeromgevingen op de grens van onderwijs- en beroepspraktijk waarvan er de laatste jaren steeds meer zijn, zoals professionele werkplaatsen. Deze leeromgevingen worden vaak samen ontwikkeld, door teams waarin onderwijsprofessionals en professionals uit het werkveld participeren. Over het ontwerpen van hybride leeromgevingen als ‘product’ weten we de laatste jaren dankzij onderzoek steeds meer (o.a. Cremers, 2016; Bouw, 2021). Het ‘proces’ van ontwerpen op de grens is minder goed belicht (Bouw, Zitter, & De Bruijn, 2019), terwijl dit een complexe taak is (Huizinga, Nieveen, & Handelzalts, 2019) waar veel in wordt geïnvesteerd. In deze posterpresentatie schetsen we een beeld van de leer-en ondersteuningsbehoeften van teams die samen werken aan het ontwerp van leeromgevingen. Het vormt de start van een grotere studie naar de support needs van multi-stakeholder ontwikkelteams.
Tammy BranjeWerkplekleren bij Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen: De rol van Interprofessionele samenwerking, kennisdeling en leermogelijkheden.De werkzaamheden van Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers) staan onder invloed van technologische en maatschappelijke veranderingen en dit vraagt continu om leren. Informeel werkplekleren biedt hier kansen toe. Onderzocht is in welke mate interprofessionele samenwerking bijdraagt aan leeruitkomsten door informeel werkplekleren en of de leermogelijkheden die een afdeling biedt deze samenwerking versterkt en of de ervaren eigen effectiviteit in kennisdeling deze samenhang kan versterken.
Meike van SambeekBruggen bouwen voor de toekomst.In deze thesis is onderzocht hoe binnen Professionele Werkplaats Tolbrug het onderwijs en de praktijk beter op elkaar aan kunnen sluiten. Centraal stond hierin de vraag: Op welke wijze kan onderwijs en praktijk binnen Professionele Werkplaats Tolbrug beter op elkaar afgestemd worden zodat de student zich vanuit autonome motivatie ontwikkelt tot T-shaped professional? In de Professionele Werkplaats Tolbrug participeren studenten van Fontys Hogescholen, Zuyd Hogeschool en Avans Hogeschool
Bezoek PW
Sociaal Innovatie Centrum ArbeidEen kijkje in de keuken van Sociaal Innovatiecentrum Arbeid? Je gaat op pad en krijgt in 45 minuten een beeld van de projecten en werkwijze van deze Professionele Werkplaats.Fontys HRM en P, gevestigd te Station 88

Presentaties workshopgevers