Sprint naar content
Onderzoekslijn van Toekomst van leren

Partnerschap in Jeugdhulp en Onderwijs

Op professionals in jeugdhulpverlening en onderwijs wordt een beroep gedaan om nieuwe taken en rollen op zich te nemen en nieuwe vormen van professionaliteit te ontwikkelen, waarbij de eigen kracht van ouders en eigen regie van jeugdigen of leerlingen meer centraal komt te staan.

Over de onderzoekslijn

Onderwijs én jeugdhulp hebben, respectievelijk op basis van de wet Passend onderwijs, het zorgen voor kansengelijkheid en de Wet op de Jeugdzorg en de Richtlijn Samen beslissen, vergelijkbare doelen waar het gaat om kwetsbare jeugdigen of zorgleerlingen. Daarom verbinden we de domeinen onderwijs en jeugdhulp in onze onderzoekslijn. De centrale vraag luidt: Hoe kunnen professionals in jeugdhulp en onderwijs de partnerschapsrelatie vormgeven zodat de eigen regie van ouders en jeugdigen/leerlingen op opvoeden en opgroeien versterkt wordt?

In de onderzoeksgroep van Hélène Leenders, associate lector, staat onderzoek naar Partnerschap in Jeugdhulp en Onderwijs centraal. De focus ligt op de samenwerking tussen kinderen/jongeren, ouders/gezin en professionals in het sociale domein en de jeugdhulpverlening en in het domein van opvoeding en educatie; samenwerkingsprocessen tussen professionals onderling, de integratie van jeugdhulpverlening in het onderwijs; de thematiek van diversiteit, sociale cohesie en (gelijke) onderwijskansen, in de context van intergenerationele armoede en laaggeletterdheid; en professionalisering in relatie tot het waarderen van diversiteit. De onderzoeksgroep behaalde in 2017 de AETEE Award ‘Teacher Education Research Project’ van de Association for Teachers Education in Europe (Routledge). De leden (Hélène Leenders, Johan de Jong, Petra Swennenhuis, Willemijn Balk, Linda Zijlmans en Annemiek Hoppenbrouwers) hebben expertise op het gebied van kansen(on)gelijkheid, passend onderwijs, sociale inclusie, educatief partnerschap in het onderwijs, normatieve professionalisering, discriminatie, multiculturalisme. De groep is zeer ervaren in het doen van mixed-methods onderzoek, participatief (jeugd)onderzoek, actieonderzoek.


Associate lector

Foto van persoon

Dr. H.H.M. (Hélène) Leenders

Associate lector

Sinds 2015 ben ik associate lector bij Fontys Pedagogiek. Mijn focus ligt op de thematiek van passend onderwijs, diversiteit en sociale cohesie, (gelijke) onderwijskansen, partnerschapsrelaties tussen ouders en professionals in jeugdhulpverlening en onderwijs, de integratie van jeugdhulpverlening in het onderwijs en vernieuwingsonderwijs (reformpedagogiek, Montessori).

Kennisteam

Foto van persoon

Dr. J.M. (Johan) de Jong

Docentonderzoeker

Foto van persoon

P. (Petra) Swennenhuis

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

W. (Willemijn) Balk

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) Zijlmans

Docentonderzoeker

Foto van persoon

A.M. (Annemiek) Hoppenbrouwers

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Drs. M. (Mariette) Haasen

Docentonderzoeker

Foto van persoon

dr. M.C.H.L. (Karin) Diemel

Docent/ Onderzoeker

Geurts, E.M.A., Reijs, R.P., Leenders, H.H.M., Simons, E.M.C., Jansen, M.W.J., & Hoebe, C.J.P.A. (2024). ‘I have discovered how to have faith in my students’: Negotiating a citizenship education curriculum with vocational education students. Citizenship, Social and Economics Education, 1-15. DOI: 10.1177/14788047231225747

Leenders, H., Delsing, M.,Haasen, M. & Scholte, R. (2023). Interprofessionele samenwerking tussen leraren en jeugdhulpverleners op school en de relatie met leraar competenties. Een verkenning van de perceptie van professionals. Pedagogiek, 43 (2), 109-135. DOI: 10.5117/PED2023.2.002.LEEN

  • Haasen, M. & Zijlmans, L. (2023) Op weg naar partnerschapLBBO Beter Begeleiden, November 23, 12-15.
  • Haasen, M. & Zijlmans, L. (2023). Samenwerken met leraren, ouders en hulpverleners op school. (ingediend)

Leenders, H., Delsing, M., Haasen. M., & Scholte, R. (2023). Interprofessionele samenwerking tussen leraren en jeugdhulpverleners op school en de relatie met leraar competenties. Een verkenning van de perceptie van professionals. Pedagogiek (in druk)

Diemel, K., Haasen, M. & Leenders, H. (2023). Presentatie bij de 20th International Conference on Positive Behavior Support, 31 maart 2023, Jacksonville (FL).

Geurts, E., Reijs, R., Leenders, H., Jansen, M. & Hoebe, C. (2023). Co-creation and decision-making with students about teaching and learning: a systematic
literature review
. Journal of Educational Change.

Zijlmans, L. en Lemmens, B. (2022). Waarom moeilijk doen als het SAMEN kan? Presentatie Voor de Jeugd Dag, 7-11-2022, Amsterdam.

Carmel, Y., Litmanovitz, A., Bobrovsky, A.(2022)., Building strong parent–teacher relationships in primary education: the challenge of two-way communication, Recensie Leenders, De Jong, Monfrance & Haelermans, Cambridge Journal of Education, 49(4), 519-533. In: כיצד ניתן לקדם תקשורת מיטבית בין מורה להורים? - מחקרים על למידה מקוונת (madan.education)

Leenders, H. (2022). Thuis en school goed op elkaar afstemmen? Zorg voor educatief partnerschap. Special Ouderbetrokkenheid. LBRT Balans, pp.6-10. https://issuu.com/ouderverenigingbalans/docs/rt_2022-tvrt-balans

Leenders, H., De Jong, J., Swennenhuis, P., Balk, W., Zijlmans, L. & Hoppenbrouwers, A.(2022). Partnerschap in jeugdhulp en onderwijs,. In: Saris, I.,
Andriessen, I., Leenders, H. & Vrielink, J. (Eds). Macht en handelingsverlegenheid (pp. 50-55). Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Saris, I., Andriessen,I., Leenders, H. & Vrielink, J. (Eds). Macht en handelingsverlegenheid. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek

Leenders, H. & Imelman, J.D. (2022). Van zelfopvoeding, zelfregulerend leren en de ontdekking van het kind. Montessori toen en nu. In: De Jong, W., Bekker, J., Schonewille, I., Van der Poel, L. & De Deckere, H. (Eds). , pp. 109-122. Amsterdam: SWP. ISBN 978 90 8560 234 7

Haasen, M. & Diemel, K. (2022). Geef de jeugdhulpverlener toegang tot je klas, TIB 5, 17-20.

Interview Mariette Haasen en Bas Wesseldijk (2022). Inclusief onderwijs: ‘Andere manier van denken nodig’, Bron, 12-10-2022

Interview Mariette Haasen (2022).  Jeugdhulpverlener in de klas helpt leerkracht én leerling, Bron, 10-3-22

Van den Bergh, Leenders, H. & Diemel, K. (2021). Monitor Diversiteitssensitief en Inclusief Opleiden. Deelproject van het project ‘Inclusie en Bildung’ van het Programma Studiesucces. Onderzoeksrapportage. Tilburg: Fontys Hogescholen.

Leenders, H., De Jong, J., Monfrance, M. & Haelermans, C. (2021). Samenwerken met ouders

van zorgleerlingen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 60 (6), 269-282.

Leenders, H., Delsing, M., Haase, M. & Scholte, R. Werkzame factoren in de samenwerking tussen leraren en jeugdhulpverleners in scholen en de relatie met leraarcompetenties. Een verkenning. Pedagogiek (ingediend)

Brouwer, J. de, Leenders, H. & Sins, P., Europe: Montessori movements - Montessori in the Netherlands. In: Debs, M., Ahlquist, E-M., Mc Kenna, M., & Murray, A. (Eds.) Montessori Handbook. London: Bloomsbury Press (in press)

Brouwer, J. de, Sins, P. & Leenders, H. (2021, juni). Montessori vanuit een traditie vernieuwen. Pedagogiek in Praktijk.

Leenders, H., met Villinger, C. (Pädagische Hochschule, Bern), Dusi, P. (University of Verona), Bonanati, S. (Universität Paderborn) en Paseka, A. (Universität Hamburg, referent). Symposium Family-School Cooperation. Insights into Policy, Experiences, and Best Practices. EARLI 2021 (24 augustus 2021, Göteborg)

Leenders, H., met Haasen, M. en Diemel, K. (Fontys Hogescholen). Paperpresentatie Divisie Leraar & Lerarenopleiding Interactie tussen leraren en jeugdhulpverleners in de klas. ORD 2021 (9 juli 2021, Utrecht)

Leenders, H., De Jong, J., Monfrance, M. & Haelermans, C. (2021). Samenwerken met ouders

van zorgleerlingen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 60 (6), 269-282.

Leenders, H., Delsing, M., Haase, M. & Scholte, R. Werkzame factoren in de samenwerking tussen leraren en jeugdhulpverleners in scholen en de relatie met leraarcompetenties. Een verkenning. Pedagogiek (ingediend)

Brouwer, J. de, Leenders, H. & Sins, P., Europe: Montessori movements - Montessori in the Netherlands. In: Debs, M., Ahlquist, E-M., Mc Kenna, M., & Murray, A. (Eds.) Montessori Handbook. London: Bloomsbury Press (in press)

Brouwer, J. de, Sins, P. & Leenders, H. (2021, juni). Montessori vanuit een traditie vernieuwen. Pedagogiek in Praktijk.

Leenders, H., met Villinger, C. (Pädagische Hochschule, Bern), Dusi, P. (University of Verona), Bonanati, S. (Universität Paderborn) en Paseka, A. (Universität Hamburg, referent). Symposium Family-School Cooperation. Insights into Policy, Experiences, and Best Practices. EARLI 2021 (24 augustus 2021, Göteborg)

Leenders, H., met Haasen, M. en Diemel, K. (Fontys Hogescholen). Paperpresentatie Divisie Leraar & Lerarenopleiding Interactie tussen leraren en jeugdhulpverleners in de klas. ORD 2021 (9 juli 2021, Utrecht)

Baydar-Ekmekci, H., Jong, J. de, Leenders, H., Meijeren, M., Balk, W. & Mutsaers, P. (juli 2020). An Insider’s View. Diversiteit binnen Fontys Hogeschool Pedagogiek. Eindrapportage. Tilburg: FHP/DOH.

Leenders, H. & Swet, J. van (2020). Welbevinden en samenwerken. Volgen van de ontwikkeling op de scholen. Themanummer Onderwijs en Jeugdzorg. Samen in de klas. Zorg Primair, juni 2020, 15-19.

Leenders, H., De Jong, J., Monfrance, M. & Haelermans, C. (2019). Building strong parent–teacher relationships in primary education: the challenge of two-way communication,Cambridge Journal of Education, (1-15).DOI10.1080/0305764X.2019.1566442

Leenders, H. & Brouwer, J. de (2019). Pionieren in de geest van Montessori. Montessori Magazine, 43 (1), 4-6.

Leenders. H. (2019). Op de schouders van Maria Montessori. De Wereld van het Jonge Kind, 46 (7), 16-20.

Leenders, H., Francot, R. (UU), Slot, P. (UU) en Norheim, H. (USN Norway). Symposium Parent-school partnerships in superdiverse contexts. Equality & Inclusion Conference, Universiteit Utrecht (29 nov 2019, Utrecht)

Leenders, H. & Waterval, M., Partnerschap creëren met ouders met een ander

referentiekader, een andere achtergrond, een andere thuistaal. Symposium Levende Talen Limburg/ UM over meertaligheid: Thuistaal en Onderwijs, een gouden combinatie? (27 november 2019, Sittard)

Leenders, H. & Monfrance, M., Teachers and parents of children with special needs working together. Congresbijdrage Onderwijs Research Dagen 2019 (27 juni 2019, Heerlen).

Leenders, H. & P. Swennenhuis, Handelen van jeugdprofessionals jegens ouders. Congresbijdrage Congres Jeugd in Onderzoek 2019 (23 mei 2019, Amsterdam).

Leenders, H. & Mutsaers, P. (2018). Diversiteit waarderen in het primair onderwijs. Lessen uit Limburg.Zorgbreed. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, 15(4), 37-42.

Leenders, H. & Van Swet, J. (2018). Ouders en leraren delen een kostbaar iets. Overwegingen bij de transitie naar een nieuwe vorm van professionaliteit binnen passend onderwijs.Passend Onderwijs Magazine, 6(4), 6-10.

Leenders, H. & Delnoij, L. (2018). Ouders. Vertrouwen is de eerste stap.Didactief online29-9-2018.

Leenders, H., Haelermans, C., De Jong, J. & Monfrance, M. (2018). Ouders van basisschoolleerlingen in Zuid-Limburg over ouderbetrokkenheid.Pedagogiek, 38(1), 47-73.DOI 10.5117/PED2018.1.LEEN

Leenders, H., Haelermans, C., De Jong, J. & Monfrance, M.(2018). Parents’ perceptions of parent teacher relationship practices in Dutch primary schools. An exploratory pilot study. Teachers and Teaching. Theory and Practice.DOI 10.1080/13540602.2018.1456420.t

Monfrance, M., Haelermans, C., Leenders, H., & De Jong, J. (2018). Differences in teacher practices regarding parental involvement in primary education explained. Tier/Maastricht University: TIER Working Paper Series.

Leenders, H. (2018). A special meaning of health. Towards a theory-immanent explanation for the use of the Montessori Pedagogy in fascist Italy (1926-1934). In: F. de Giorgi (Ed.) Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche. Maria Montessori e le sue reti di relazioni (pp. 196-208). Brescia: Editrice Morcelliana.

Leenders, H. , Parent teacher relationships. The challenge of two-way communication’. EAPRIL 2018 (13 november 2018, Portoroz, Slovenia).

Leenders, H., Haelermans, C., De Jong, J., Tiessen, M. & Lusse, M. Verschillende ouders. Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs, Symposium Onderwijs Research Dagen 2018 (14 juni 2018, Nijmegen).

Leenders, H. & Michiels, E. De uitdaging van tweezijdige communicatie in gesprekken met ouders. VELON conferentie ‘Cross-overs in onderzoek voor, door en met leraren en lerarenopleiders’ (13 maart 2018, Roermond).

Leenders, H. (met C. Haelermans (Maastricht University), A. Kassenberg (Hanze Hogeschool

Groningen), M. Willemse, E. de Bruïne (Windesheim Zwolle), M. Lusse (Hogeschool Rotterdam) en E. Dennissen (Universiteit Leiden, referent). Symposium Bijdragen aan de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren ten aanzien van de samenwerking met ouders. Onderwijs Research Dagen 2017 (29 juni 2017, Antwerpen).

Leenders, H. Different opinions on parental involvement. Paper presentation Cloud 2: Educator’s Professional Development. EAPRIL Conference (European Association for Practitioner Research on Improving Learning) (24 november 2016, Porto, Portugal).

Leenders, H. Parents’ Perceptions of Parent Teacher Relationship Practices in Primary Education in the Netherlands. Interactive paper presentation, Abstract no. 157, RDC Primary ad Pre-primary education. 41st annual ATEE Conference ‘Educating the Best Teachers: a Challenge for Teacher Education’ (23 augustus 2016, Eindhoven).

Leenders, H., Veugelers, W. & Kat, E. de (2012). Moral development and Citizenship Education in Vocational Schools. Education Research International, 5, Article ID 901513, pp. 1-10. http://dx.doi.org/10.1155/2012/901513

Leenders, H. & W. Veugelers (2009). Different perspectives on values and citizenship education. In: Zajda, J.& Daun, H. (Eds.). Global Values Education. Teaching Democracy and Peace (pp. 21-34). Dordrecht/ Heidelberg/ London/ New York: Springer.

Leenders, H., Veugelers, W & Kat, E. de (2008). Teachers’ views on Citizenship Education in Secondary Education in the Netherlands. Cambridge Journal of Education, 38 (2), 155-170. http://dx.doi.org/10.1080/03057640802063106

Leenders, H., Veugelers, W. & E. de Kat (2008). Moral education and Citizenship Education at Pre-University schools. In: F.K. Oser & W. Veugelers (Eds.) Getting involved. Global citizenship Development and Sources of Moral Values (pp. 57-74). Rotterdam / Tai Pei: Sense Publishers.

Leenders, H., Veugelers, W. & E. de Kat (2007). Contrasten en praktijken. Waardenvormend onderwijs en burgerschapsvorming op drie vwo scholen. Pedagogische Studiën (themanummer), 84, 2, 84-99.

Leenders, H. & Veugelers, W. (2006). Different perspectives on values and citizenship education. Curriculum and Teaching, 21 (2), 5-21. http://dx.doi.org/10.7459/ct/21.2.02

Veugelers, H. & Leenders, H. (2006). Moral education and teacher education. In: Oser, F., Achtenhagen, F. & Renold, U. (Eds.), Old research demands and new pathways (pp. 251-260). Rotterdam: Sense Publishers.

Leenders, H. & W. Veugelers (2004). Waardenvormend onderwijs en burgerschap. Een pleidooi voor kritisch-democratisch burgerschap. Pedagogiek, 24, 4, 361-375.

Leenders, H. (2004). Reformpädagogik im Faschismus. Maria Montessori – Peter Petersen. In: Retter, H. (ed.) Reformpädagogik. Neue Zugänge – Befunde – Kontroversen (pp. 154-168). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Leenders, H. (2001). Der Fall Montessori. Die Geschichte einer reformpädagogischen Erziehungskonzeption im faschistischen Italien. Bad Heilbrunn, Julius Klinkhardt.

Leenders, H.H.M. (1999). Montessori en fascistisch Italië. Een receptie­geschiedenis (Diss.). Baarn: Intro.

Rang, B. & Leenders, H. (1998). Die politische Karriere der Montessori-Pädagogik in Italien, den Vereinig­ten Staaten und den Niederlanden im Interbellum. In Rülcker, T. & J. Oelkers (Eds.). Politische Reformpädag­ogik (pp.379-407). Bern: Peter Lang.