Sprint naar content
Project

Partnerschap in de jeugdhulp en speciaal onderwijs

'Er werden doelen voor mij opgesteld, ze vroegen wel of ik het er mee eens was, maar het zei mij niet zoveel' (jeugdige). 'Wat mij altijd het meeste raakt zijn de verhalen van ouders die tegen een muur aanlopen in de hulpverlening. Ik weet hoe het voelt als mensen niet naar je lijken te luisteren. Dat is echt heel erg' (jongerenwerker).

Wat houdt het project in?

Het is van groot maatschappelijk belang om de ontwikkelingskansen van jeugdigen in kwetsbare gezinnen te optimaliseren. Wanneer thuis, school en hulpverlening goed op elkaar aansluiten heeft dit een positief effect op welbevinden, leerprestaties en gedrag van jeugdigen. Het leidt tot groei in hun psychosociale ontwikkeling en versterkt de eigen regie van ouders op de opvoeding. Professionals in onderwijs en jeugdhulp zouden jeugdigen en hun ouders als partners moeten zien waarmee ze gezamenlijk werken aan hun ontwikkeling. In de praktijk is het echter complex om een duurzame samenwerking op basis van gelijkwaardigheid met ouders te realiseren en de stem van jongeren daarin een centrale plek te geven. Zeker bij kwetsbare gezinnen. Uit de evaluatie van Passend Onderwijs blijkt dat ouders en jeugdigen zich onvoldoende gehoord voelen en beter betrokken zouden moeten worden bij beslissingen rondom zorg.

De onderzoeksvraag in dit project luidt:

Hoe kunnen professionals in jeugdhulp en speciaal onderwijs samen met (kwetsbare) ouders en jeugdigen partnerschap vormgeven waarbij de eigen regie van ouders en jeugdigen/leerlingen op opvoeden en opgroeien versterkt wordt?

De focus ligt daarbij op jeugdigen en ouders in een kwetsbare situatie en/of met verschillende waarden ten aanzien van opvoeden en opgroeien. Kijk hier naar een filmpje waar meer uitleg wordt gegeven over het onderzoek.

Het onderzoek kent een mixed methods design. Het is erop gericht de kwaliteit (vragenlijstonderzoek) en de aard (interviewstudie) van de samenwerking tussen ouders, jeugdigen en professionals te onderzoeken; tools voor het versterken van de eigen regie van jeugdigen en ouders te ontwikkelen (participatief actieonderzoek) en kennis van professionals uit verschillende domeinen van jeugdhulp en onderwijs te verbinden (learning communities). Het project heeft een kennisplatform (www.educatief-partnerschap.nl) waar doorlopend bevindingen, good practices en tools gedeeld worden.

Projectdoelstelling

Het doel van het onderzoek is om (1) samen met professionals in onderwijs en jeugdhulp, docent/onderzoekers, ouders en jeugdigen kennis te genereren en te valoriseren over de verbetering van partnerschapsrelaties, met speciale aandacht voor de eigen regie van ouders en jeugdigen/leerlingen; om (2) kennis en onderwijs te genereren voor (toekomstige) professionals waar het gaat om partnerschapsrelaties vormgeven wanneer er sprake is van jeugdigen/leerlingen en ouders in een kwetsbare situatie of verschillende waarden met betrekking tot opvoeden en opgroeien; en om (3) bij te dragen aan de professionalisering van leraren en jeugdhulpverleners door kennis uit te wisselen over organisaties heen, uit verschillende domeinen.    

Periode

 2020-2024


Haasen, M. & Zijlmans, L. (2023). Samenwerken met leraren, ouders en hulpverleners op school. (ingediend)

Leenders, H. (2022).Thuis en school goed op elkaar afstemmen? Zorg voor educatief partnerschap.Special Ouderbetrokkenheid LBRT & Oudervereniging Balans 1, 6-9

Geurts, E., Reijs, R., Leenders, H., Jansen, M. & Hoebe, C. (2023). Co-creation and decision-making with students about teaching and learning: a systematic
literature review
Journal of Educational Change

Leenders, H., De Jong,J., Swennenhuis, P., Balk, W., Zijlmans, L. & Hoppenbrouwers, A.(2022). Partnerschap in jeugdhulp en onderwijs,. In: Saris, I., Andriessen, I., Leenders, H. & Vrielink, J. (Eds). Macht en handelingsverlegenheid (pp. 50-55). Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Leenders, H., De Jong, J., Monfrance, M. & Haelermans, C (2021). Samenwerken met ouders van zorgleerlingenTijdschrift voor Orthopedagogiek, Onderzoek en Praktijk, 60(6), 269-282 


Contact

Foto van persoon

Dr. H.H.M. (Hélène) Leenders

Associate lector